Annons

S förstår inte hur näringslivet fungerar

Under strecket
Publicerad

Det är glädjande att Socialdemokraterna har insett att det är fler och växande företag som utgör grunden för tillväxt och jobb i Sverige. Tyvärr verkar de nyvunna insikterna om hur det förhåller sig i verkligheten stanna där. För
Stefan Löfvén och Mikael Damberg förefaller inte bara dåligt insatta i vad regeringen gör inom näringspolitiken, de uppvisar dessutom bristande förståelse för näringslivets utveckling och driver själva en politik som försvårar för små företag.

De senaste åren har Socialdemokraterna konsekvent pratat om att satsa på näringspolitiken. Men i stället för att kritisera det vi faktiskt genomför så föreslår man ofta precis samma sak. Socialdemokraterna har efterfrågat en innovationsstrategi – något som regeringen jobbat med under flera år. Löfvén vill ha mer samverkan mellan akademi och näringsliv – vi har gjort det mer lönsamt för lärosätena att samarbeta med företagen. Socialdemokraterna vill sänka kostnaderna att anställa – vi har sänkt socialavgifter med över 20 miljarder och vill gärna göra mer.

Annons
Annons
Annons