”S får inte låta flyktingar stå mot välfärd”

Statsminister Stefan Löfven och övriga S-ledningen måste bli tydligare kring Socialdemokraternas jämlikhetsprojekt, skriver artikelförfattaren.
Statsminister Stefan Löfven och övriga S-ledningen måste bli tydligare kring Socialdemokraternas jämlikhetsprojekt, skriver artikelförfattaren. Foto: Anders Ahlgren

De senaste Sifo-mätningarna har visat på ett historisk svagt stöd för Socialdemokraterna. Det bekräftar en oroväckande trend som måste tas allvar. Det minskade stödet handlar till stor del om att det ter sig oklart för människor vad vi vill, vart vi är på väg. Alltför sällan talar vi om hur vi ska möta framtiden. Det är läge att ändra på det nu, skriver Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.

Under strecket
Publicerad

Niklas Karlsson

Foto: Privat
Annons

Under hösten eskalerade kriget i Syrien och på kort tid ökade flyktingmottagandet i Sverige dramatiskt. Den utvecklingen var svår att förutse. Det var också under hösten med de snabbt växande utmaningarna som socialdemokraternas politik kom allt mer i skymundan.

Det tog inte många veckor innan i princip alla tidigare brister i välfärden, på bostadsmarknaden och den höga arbetslösheten ansågs kopplade till flyktingmottagandet. Den bilden hade regeringen inte kraft nog att utmana. Än är det inte för sent, men det kommer att behöva göras med full kraft. Annars riskerar Sverige att hamna i en situation likt många andra europeiska länder, där konflikten i samhället främst handlar om ”vi” och ”dem”.

Annons
Annons
Annons