S dubbla vetorätt hotar den religiösa friheten

Socialdemokraternas beslut om reglering av nyetablering av fristående skolor innebär dubbla vetorätter. Både Skolinspektion och kommun måste tillstyrka. Inspektionen har redan press på sig att tolka den nya skollagen korrekt, vilket inte är alldeles enkelt, särskilt när det gäller konfessionella skolor. Kommunerna får måhända än större press att inte med sitt eventuella veto sätta Europakonventionen och religionsfriheten ur spel. Det skriver Bo Nyberg, Kristna friskolerådet, och Lars Brandström, friskolenätverket “Idéburen skola”.

Under strecket
Publicerad
Annons

För Skolinspektionen har det visat sig att inte vara alldeles enkelt att tolka den nya skollagen, där de konfessionella inslagen regleras mer än tidigare. Inga sådana får förekomma i skolan med undantag för de som fått sitt tillstånd som konfessionella fristående.

Men också för de konfessionella skolorna är reglementet snävt. Problematiken är inte bara själva begränsningarna, utan minst lika mycket att begreppet konfessionell inte definierades av lagstiftaren. Man menade att det inte fanns behov, vilket nu, i ljuset av skolinspektioner gjorda efter den nya lagen trädde i kraft, visar sig vara ödesdigert. Både Skolverk och Skolinspektion är svävande och oklara, och de två har antagit olika ståndpunkter på väsentliga punkter. Skolinspektionen beklagar dock själva att lagstiftaren inte definierat vad som menas med ”konfessionalitet”.

Annons
Annons
Annons