Annons
X
Annons
X

Det krävs en mer aktiv utrikespolitik

Den borgerliga regeringens säkerhets- och försvarspolitik har fallit samman. Av alliansens höga svansföring 2006 finns ingenting kvar. Det skriver S-politikerna Urban Ahlin och Peter Hultqvist.

BRÄNNPUNKT | UTRIKESPOLITIKEN

Eftersom regeringens CV gapar tomt vad gäller FN är chansen att vinna en plats i säkerhetsrådet försvinnande liten.
Urban Ahlin och Peter Hultqvist

Före valet 2006 kritiserade alliansen oss socialdemokrater för att skada Sveriges anseende på grund av att det då var för få soldater ute i internationella fredsoperationer. Därför lovade alliansen i sitt valmanifest 2006 att Sverige skulle ha 2000 kvinnor och män i utlandstjänst. Detta menade man skulle vara uppnått 2014 då den nya insatsorganisationen skulle vara förverkligad med 1700 personer uthålligt insatta internationellt samt en förstärkningsresurs på 300 personer. I valmanifestet 2010 lovade man att ”den nya insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska vara på plats under 2014.”

Idag vet vi hur det har gått. Det senaste som hörts om insatsorganisationen är att den kan vara på plats tidigast 2023. Ett rejält misslyckande för regeringen med andra ord. Regeringen har heller inte lyckats med antalet soldater i utlandstjänst. Utöver de 300 personer som ingår i Isaf, en insats som är på väg att avslutas, är endast 50 personer i utlandstjänst idag.

Annons
X

Vi socialdemokrater har länge krävt att nästa insats Sverige deltar i ska vara FN-ledd. Äntligen föreslår regeringen nu detta genom insatsen i Mali. Detta till trots kommer det 2014, efter snart två mandatperioder, att vara färre svenska soldater ute i internationella insatser än de cirka 900 personer som var i utlandstjänst 2006. Hur ser regeringen på Sveriges internationella anseende idag?
 

Regeringens haveri i försvarspolitiken är inte bra för Sverige. Säkerhets- och försvarspolitiken är frågor av nationellt intresse där vi socialdemokrater vill se ansvarstagande och breda politiska lösningar. Det är vår strävan att åstadkomma en sådan samling inom ramen för Försvarsberedningen.
Regeringens svårigheter är heller inte bra för FN. Det totala antalet svenskar i utlandstjänst är lågt men antalet som är ute i FN-ledda insatser är ännu lägre. Det har uppmärksammats bland annat av FN-förbundet som nyligen skrev att antalet är det lägsta sedan tidigt 1970-tal. Detta fortgår trots att FN:s krishanteringsorganisation är hårt ansträngd och personal från länder som Sverige efterfrågas.
Vi socialdemokrater vill att Sverige ska ta sin del av ansvaret och det är därför vi sagt att Sverige bör delta i en FN-ledd insats. Vi har exempelvis talat med regeringen om att Försvarsmakten bör få i uppdrag att förbereda ett svenskt deltagande i en insats i Syrien. Den dag fredsförhandlingarna når resultat kommer denna fred, med stor sannolikhet, att behöva internationell hjälp för att upprätthållas. Socialdemokraterna menar att Sverige då bör ha beredskap för att bidra men tyvärr har inte regeringen visat något intresse.

**EU-länderna binder **varje år upp stora resurser i stridsgrupperna som aldrig har använts. De kommer heller inte att användas i Centralafrikanska republiken, trots att det är just en sådan typ av insats som de skapades för.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Stridsgrupperna behöver därför ersättas av en annan modell. Dessa resurser gör annars bättre nytta om de ställs direkt till FN:s förfogande. Socialdemokraterna har sagt ja till NBG 2015 men om inte nödvändiga förbättringar sker kommer detta att bli den sista stridsgruppen med svenskt deltagande som vi står bakom.

  **Regeringens ointresse för **FN är väl känt. Ett resultat av regeringens svaga engagemang för FN var misslyckandet med att ta en plats i MR-rådet. Sverige kom sist i omröstningen.

  Nu kandiderar Sverige till FN:s säkerhetsråd men regeringen har ännu inte påbörjat kampanjen. Utrikesministern har sagt att det är Sveriges ”CV på FN-området som ska ligga till grund för hur vi vill att andra länder ska bedöma vår kandidatur”. Eftersom regeringens CV gapar tomt vad gäller FN är chansen att vinna en plats i säkerhetsrådet försvinnande liten.

  2014 kommer väljarna att kunna ta del av nya valmanifest. Det är därför dags att utvärdera vad regeringen har åstadkommit.

  På onsdagen debatterar vi utrikespolitik i riksdagen. Utrikesministern kommer att läsa upp regeringens sedvanliga utrikesdeklaration. Vi socialdemokrater kommer att presentera en alternativ deklaration, ett alternativ för en mer aktiv och progressiv utrikespolitik.

  URBAN AHLIN (S)
  utrikespolitisk talesperson

  PETER HULTQVIST (S)
  försvarspolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X