Annons

S: Det är prioriterat att bekämpa skatteflykt

Jörgen Hellman och Anna Vikström.
Jörgen Hellman och Anna Vikström. Foto: Riksdagen

Det är på intet sätt tal om att skjuta frågan om implementeringen av direktivet om rapporteringsplikt för gränsöverskridande skatteflyktsarrangemang på framtiden. Det skriver socialdemokraterna Jörgen Hellman och Anna Vikström i en replik.

Under strecket
Publicerad

”Varför ska skatteflykten få fortsätta?” Den retoriska frågan ställer Torsten Fensby och Leif Rosenfeld i en debattartikel på SvD Debatt. Svaret är lika kort som självklart: det ska den inte! Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. Skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för såväl Sverige som andra länder. Det handlar om stora resurser som dras undan vår gemensamma välfärd.

Att bekämpa skatteflykt är ett prioriterat område för oss socialdemokrater. Regeringen arbetade därför intensivt hela förra mandatperioden med ett program mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Det direktiv vi nu talar om, och som Fensby och Rosenfeld adresserar, innebär att det införs gemensamma EU-regler om uppgiftsskyldighet för så kallade rapporteringspliktiga arrangemang och automatiskt utbyte av upplysningar om dessa arrangemang mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och till Europeiska kommissionen. Riksdagsbeslut i ärendet är planerat till den 3 juni.

Annons
Annons
Annons