Annons

S borde ta ett steg åt vänster

S-KONGRESSEN Borgerligheten har tagit initiativet i att formulera medelklassens problem och förslagen till lösningar. Effekten är en oppo- sition som mest reagerar på alliansens utspel. Men medelklassen vill ha en skattefinansierad omsorg och en ordnad arbetsmarknad. Social- demokratin borde därför ta ett steg åt vänster, skriver ordförandena för sex LO-förbund.

Publicerad

nför Socialdemokraternas kongress som inleds idag har det talats mycket om att S måste vinna förtroende i medelklassen, framförallt i Stockholm. Men det finns inte någon självklar politik som kan vinna den storstadsbaserade medelklassens förtroende. Vägen till socialdemokratisk framgång har dock alltid varit formulerandet av en politik som både mobiliserar arbetarväljare och attra-herar medelklassväljare.

Hittills har borgerligheten tagit initiativet i att formulera den arbetande medelklassens problem – och förslagen till lösningar. De förslagen har sedan smittat av sig och dyker upp i olika lightversioner från en del S-företrädare. Effekten har blivit otydlighet och en oppositions-politik som mest reagerar på a
lliansens utspel, och sällan formulerar en egen, samman-hållen politik.

Annons
Annons
Annons