S bör skifta fokus om vinster i välfärden

Socialdemokraterna bör skifta fokus och sluta uppröras över vinster som välfärdsföretag genererar. Istället bör vi vara stolta över den svenska välfärden och företag som kan sprida den vidare till Europa. Sätt punkt för debatten om vinster i välfärden och låt kapitalisterna göra jobbet. Det skriver Robert Noord (S) och Magnus Sundberg, tankesmedjan Urban(S).

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är dags att sluta jaga de företag som lyckas åstadkomma vinster när de bedriver och utvecklar verksamhet inom offentligt finansierad välfärd. Istället för att uppröras över att vissa företag lyckas förena effektivitet med kvalitet så bör vi se dessa entreprenörer som en tillgång för Sverige som helhet och vår välfärd specifikt. Precis som Sverige tidigare lyckats utveckla såväl musik som mode till särskilda varumärken så är det möjligt att utveckla vår svenska välfärd till en exportvara.

Detta pekar en rapport som den nya tankesmedjan Urban(S) tagit fram. Den visar att den svenska välfärden internationellt ses som en framgångsmodell. Sjukvården håller hög standard och har goda vårdresultat. Sjukvården är decentraliserad till skillnad från den starka hierarki som är utmärkande för många andra länder. Vi ligger långt fram i att utveckla hemtjänst, serviceboende, äldreboende och äldrevården.

Annons
Annons
Annons