Annons

S äventyrar ordning och reda i finanserna

Under strecket
Publicerad

I Svenska Dagbladet (
Brännpunkt 14/10) skriver de socialdemokratiska ledamöterna i budgetprocessutredningen bland annat om hur mycket de anser ska regleras i lag när det gäller budgethanteringen i riksdagen. Det är en viktig diskussion. Det finanspolitiska ramverket är och ska vara brett förankrat. Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är också eniga om de lagförslag som budgetprocessutredningen lägger fram.

Ett ramverk som motverkar kortsiktighet i den ekonomiska politiken har tjänat Sverige väl. Det lyfts exempelvis fram av IMF som en central faktor för att vi har kunnat klara krisen relativt sett väl. Det är därför oroande att Socialdemokraterna nu är beredda att utmana den praxis som gällt i snart 20 år.

Annons
Annons
Annons