S är ett hot mot framtidens försvar

Under strecket
Publicerad
Annons

Peter Hultqvist (S) skriver om viljan att tillsammans med andra partier åstadkomma en realistisk finansiering av det svenska försvaret (Brännpunkt 4/6). Det är just där som Socialdemokraternas sko klämmer, och det rejält.

Som försvarsminister tillsatte jag försvarsberedningen med syfte att nå en bred samsyn kring den fortsatta utvecklingen och förstärkningen av Sveriges försvar. Vi har en tradition av breda politiska uppgörelser i försvars- och säkerhetspolitiken som jag värnar. Det skapar förutsägbarhet gentemot medborgarna, våra myndigheter och mot omvärlden.

Annons
Annons
Annons