”Ryssland under kraftig upprustning”

Rysslands militär kommer vara avsevärt starkare redan 2020 jämfört med i dag. Det slår totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, fast i en rapport. Men åsikterna om hotbilden mot Sverige går i sär bland Rysslandskännare.

Under strecket
Publicerad
Ryska soldater under en övning i Tjetjenien förra året.

Ryska soldater under en övning i Tjetjenien förra året.

Foto: AP
Annons

Myndigheten släpper med jämna mellanrum en offentlig rapport om Rysslands militära kapacitet i ett tioårsprespektiv. Den senaste är från 2011 och fastslår att Rysslands försvar just nu genomgår en strukturomvandling, från massmobilisering till en mer effektiv organisation som kan agera snabbare.

Landet har ökat anslagen i försvarsbudgeten och utvecklingen av ny förmåga ”står i fokus”, enligt totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Totalt sett bedöms den ryska militären på sikt kraftigt öka sin militära förmåga.

Annons
Annons
Annons