Annons

”Ryssland och Kina sjösätter hybridkrigföring”

Ryssland och Kina har med sitt aggressiva agerande fått ett övertag gentemot passiva västländer, och urholkar förtroendet för dessa. Det är med detta långsiktiga eroderande av tillit som de båda ländernas ageranden på det maritima området bör betraktas, skriver Håkan Gunneriusson, gästforskare vid Nato Defense College.

Under strecket
Publicerad

Den ryska bron över Kertjsundet. Bild från den 25 november, då passagen var blockerad sedan Ryssland beslagtagit tre ukrainska fartyg och frihetsberövat besättningarna.

Foto: APBild 1 av 2

Håkan Gunneriusson.

Foto: PrivatBild 2 av 2

Den ryska bron över Kertjsundet. Bild från den 25 november, då passagen var blockerad sedan Ryssland beslagtagit tre ukrainska fartyg och frihetsberövat besättningarna.

Foto: APBild 1 av 1
Den ryska bron över Kertjsundet. Bild från den 25 november, då passagen var blockerad sedan Ryssland beslagtagit tre ukrainska fartyg och frihetsberövat besättningarna.
Den ryska bron över Kertjsundet. Bild från den 25 november, då passagen var blockerad sedan Ryssland beslagtagit tre ukrainska fartyg och frihetsberövat besättningarna. Foto: AP

Ryssland och Kina har numera det gemensamt att de markbereder den maritima miljön som en del av sin krigföring. I båda fallen sker det illegalt och i ett offensivt syfte. I Kinas fall handlar det om att bygga konstgjorda öar på rev; i Rysslands fall handlar det om bron över Kertjsundet vid Krim. Detta är exempel på vad som kallas hybridkrigföring. De använder förvisso inte begreppet hybridkrigföring i sina doktriner. Det är emellertid inte väsentligt då teoretiska begrepp appliceras på det som studeras, oavsett begreppets bokstavliga förekomst i materialet.

Annons
Annons
Annons