Annons
X
Annons
X
Ledare
Gäst

Ryssland i informationskrig mot väst

En ny rysk doktrin formulerar internet som ett CIA-projekt riktat mot Ryssland. Motåtgärder har trätt i kraft, rapporterar Oscar Jonsson, gästforskare vid Berkeley.

Säkerhetsrådet
USA:s nye utrikesminister Rex Tillerson med sin gamle vän Vladimir Putin som ser internet som ett amerikanskt hot mot Rysslands säkerhet.
USA:s nye utrikesminister Rex Tillerson med sin gamle vän Vladimir Putin som ser internet som ett amerikanskt hot mot Rysslands säkerhet. Foto: Alexei Druzhinin / TT

Den 5 december godkände president Vladimir Putin en ny doktrin för informationssäkerhet för Ryssland. Det kan låta som om det är ett perifert ämne i säkerhetspolitiken, men tvärtom belyser det kärnan i konflikten mellan Ryssland och väst. Rysslands hotuppfattning är nu så bred att man oundvikligen måste se sig i konflikt med väst.

I doktrinen definieras hot mot informationssäkerheten som hot mot ryska nationella intressen på informationsarenan. Dessa innefattar mycket man kan förvänta sig, som en fungerande informationsinfrastruktur, utveckling inom IT och samarbete om internationell informationssäkerhet.

Utöver det inkluderar doktrinen skrivningar om bevarandet av kulturella, historiska och moraliska värderingar som finns i Ryssland och förmågan att förmedla information om den ryska statens politik både i Ryssland och i världen.

Annons
X

Vad detta innebär blir tydligare när man tittar på hoten mot rysk informationssäkerhet. Doktrinen varnar tydligt för att det fria flödet av information över gränser i ökande grad används för geopolitiska eller militärpolitiska mål, i kontrast med folkrätten. Vidare lyfts en del underrättelsetjänsters arbete för att destabilisera den politiska och sociala situationen i vissa länder samt underminera Rysslands suveränitet och territoriella integritet. Det arbetet inkluderar användandet av organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.

Tänkandet anspelar sannolikt på färgrevolutionerna, den “arabiska våren” och demonstrationen på Euromajdan 2014. Ryssland ser inget av dessa exempel som spontana folkliga upplopp utan som frukten av en strävan från väst med spridandet av värderingar, hjärntvätt via internationella medier samt målmedvetet arbete av västliga underrättelsetjänster; något som väldigt väl fångar den moderna ryska strategin.

Vidare återspeglar hotuppfattningen också den ryske generalstabschefen Gerasimovs fundering om att den “arabiska våren” kan vara det typiska kriget för 2000-talet. Detta gör informationskriget till en huvudarena.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Många av dessa tankegångar finns redan återgivna i tidigare säkerhetsdoktriner och den från 2000, som i och med detta blev inaktuell, har innehållsmässigt stått sig mycket väl till idag. Dock finns det ett par områden där skillnader kan noteras. Den nya doktrinen varnar än tydligare för potentialen i sociala medier och ser en ökad nytta i cyberattacker mot kritisk informationsinfrastruktur och brottslighet i den finansiella sektorn (se min tidigare text i SvD Säkerhetsrådet om ekonomisk krigföring).

  Formellt handlar rysk informationssäkerhet om att skydda en treenighet, den mellan individen, samhället och statens intressen, men i praktiken handlar det nästan uteslutande om staten. Doktrinen lyfter behovet av utveckling inom IT, men varnar även för riskerna av att använda informationsteknologi utan erforderlig informationssäkerhet. Det får bland annat ses i sammanhanget av en långtgående rysk misstänksamhet mot internet, som Putin ser som ett “CIA-projekt”.

  Detta sammanfattar kärnfullt den ryska policyn. Visst går det att utveckla informationsteknologi, men inte utan en rejäl satsning på säkerhet först. Det är på samma sätt som den ryska ekonomin hanteras; gärna ekonomisk utveckling men först enorma satsningar på de väpnade styrkorna och underrättelsetjänsterna.

  Den ryska regimen ser informationsarenan som kritisk i kampen mot väst, men också för att säkerställa sin överlevnad internt. Den nya informationsdoktrinen utgör en bekräftelse av den uppfattningen.

  OSCAR JONSSON är gästforskare vid UC Berkeley och doktorand i krigsvetenskap vid King’s College i London.

  Annons

  USA:s nye utrikesminister Rex Tillerson med sin gamle vän Vladimir Putin som ser internet som ett amerikanskt hot mot Rysslands säkerhet.

  Foto: Alexei Druzhinin / TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X