Ryssland firar egenartad absurdist

Under strecket
Publicerad
Annons

I Ryssland, landet där man älskar jubiléer, är turen nu kommen till den egenartade absurdisten Daniil Charms. 100-årsminnet av hans födelse kommer under 2005 att högtidlighållas med symposier, seminarier och nyutgåvor.
Frankrike har för övrigt tjuvstartat med en liten volym med resterna av hans brevväxling, full av tokiga infall, med vännen och kollegan Aleksandr Vvedenskij. Volymen ingår i skriftserien ”Bibliograf” som redigeras av Serge Deduline och ges ut av Ryska institutet i Paris. Breven löper nästan ända fram till det obevekliga slutet. Vvedenskij dör i en lägertransport i december 1941, Charms i ett Leningradfängelse under belägringen i februari 1942.

Charms och Vvedenskij hade mot slutet av 20-talet bildat ”Sällskapet för reell konst”, den så kallade Oberiutgruppen. Så småningom kamouflerade de sig som barnboksförfattare. Egentligen pekar väl hela deras ”reella” poesi, prosa och dramatik fram mot tragedin. Här speglas en totalabsurd stalinistisk verklighet, där logikens lagar upphört att gälla,
där människor emellanåt mest liknar automater, där dumheten och den simpla ondskan tycks leva vägg i vägg med det oerhörda. Gogol och Dostojevskij finns givetvis i bakgrunden - och hela den litterära Petersburgstradition som skildrar ett stadslandskap på väg att lösas upp i Nevadimmorna.
Kanske innebär Charms minidrama ”Jelizaveta Bam” (räddat till eftervärlden av Nikolaj Chardzjijev) den högsta formen av socialistisk realism. Utan att veta varför döms Jelizaveta till avrättning. Det sker i en omgivning av permanenta metamorfoser: plötsligt kan en människa förvandlas till en kackerlacka. Rent kafkaiskt alltså - samtidigt som Charms naturligtvis inte hade en aning om Kafka.

Annons
Annons
Annons