Annons
X
Annons
X

Ryssland ett allvarligt hot mot Europas fred

Jag känner stor oro inför utvecklingen i Ryssland. Detta viktiga grannland kunde på så många områden varit en viktig partner för Sverige och EU. I stället får vi nu en motsatt verklighet, skriver utrikesminister Margot Wallström.

[object Object]
Utrikesminister Margot Wallström (S). Foto: PONTUS LUNDAHL/TT

BRÄNNPUNKT | RYSSLAND

Vi ska stå upp för vad som är rätt i alla våra kontakter med Ryssland och vi ska inte tillåta den minsta provokation eller kränkning.
Margot Wallström

För ett år sedan togs de sista stegen för att fullborda Rysslands ockupation och olagliga annektering av Krim.

Det var då vi kunde följa hur rysk militär personal utan nationalitetsbeteckningar, steg för steg säkrade kontroll över den ukrainska halvön. Det var också då de ukrainska flaggorna ersattes med den ryska trikoloren. Propagandamaskinen drogs igång på högvarv för att förbereda för en folkomröstning som i strid mot ukrainsk lag skulle bereda väg för formell anslutning till Ryska Federationen.

Annons
X

Vad vi har upplevt sedan dess är hur några av de mörkaste kapitlen i europeisk historia har öppnats upp igen.

Först kom Rysslands ockupation och den illegala annekteringen av Krim fullbordades. Sedan såg vi hur den ryska aggressionen fortsatte genom understöd till separatister i östra Ukraina, som med uppmuntran från Moskva inledde en väpnad konflikt med centralregeringen i Kiev. Och till sist har vi sett hur Ryssland inte dragit sig för att skicka avancerade ryska militära förband över gränsen, för att ge stöd åt separatisterna när de med vapenmakt sökt bekämpa det ukrainska försvaret och utvidga sin kontroll över ukrainskt territorium.

Denna utveckling har naturligtvis varit katastrofal för Ukraina. Landet har fått delar av sitt territorium ockuperat av ett grannland, sett tusentals soldater och civila dödas och drabbats av ett stort mänskligt lidande. Mycket av den politiska och ekonomiska energi som borde ha gått till att bygga landets framtid har i stället tvingats användas för att försvara Ukrainas själva existens. 

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Utvecklingen har också varit negativ för Ryssland. Opinionssiffror visar på starkt stöd för ledningen, men befolkningen gynnas knappast av alienering från Europa. Mordet på Boris Nemtsov på öppen gata vittnar om ett allt hårdare samhällsklimat.

  Och vad som har hänt är naturligtvis också djupt problematiskt för Sverige, och resten av den europeiska kontinenten, som tvingats inse att den politik som idag förs av Moskva innebär den allvarligaste utmaningen mot den europeiska fredsordningen sedan Kalla krigets dagar.

  Sverige vill möta denna utmaning tillsammans med våra partners inom den Europeiska unionen.

  *• *För det första vill regeringen se ett enat, vaksamt och framgångsrikt EU.

  Ett enat EU eftersom det är tillsammans som de europeiska länderna, och i samverkan med USA, som vi har såväl påverkansmöjligheter som motståndskraft. Ett vaksamt EU, eftersom en allvarlig situation tvingar oss alla att höja garden. Och ett framgångsrikt EU, eftersom det är genom att visa hur de öppna samhällena fungerar, och genom att demonstrera samarbetets möjligheter, som vi på sikt kan påverka Ryssland i samma riktning.

  • För det andra vill vi fortsätta stödja Ukraina, och de andra länderna längs EU:s östra gräns som önskar fördjupa sitt arbete med europeiska reformer och europeisk integration*.*

  Sverige har konsekvent hört till de europeiska länder som vill öka detta stöd. Detta gäller kortsiktigt för att möta de akuta ukrainska behoven i krisens spår och det gäller långsiktigt i fråga om de mer omfattande transformationer som måste ske i de östeuropeiska grannländerna om de ska kunna närma sig det europeiska samarbetet.

  Kortsiktigt verkar regeringen för ytterligare finansiellt stöd till Ukraina och regeringen har beslutat om ytterligare bidrag till den monitoreringsinsats i östra Ukraina som leds av Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE). Långsiktigt ska vi bidra med ett svenskt reformstöd på 1,5 miljarder kronor till Ukraina fram till 2020 och fortsätta vara pådrivande för en ambitiös europeisk politik inom ramen för EU:s så kallade Östliga Partnerskap, närmast vid det kommande toppmötet i Riga. Sverige är också en av de största humanitära givarna med 50 miljoner kronor under 2014 och hittills år 42 miljoner kronor.

  *• *För det tredje behöver vi en politik gentemot Ryssland som innebär att vi försvårar, fördyrar och fördömer aggressivt agerande.

  Sverige har konsekvent hört till de europeiska länder som kräver en tydlig och konkret reaktion från EU när grundläggande folkrättsliga regler sätts ur spel. Detta har gällt tidigare, och det kommer gälla igen, till exempel om de senaste överenskommelserna från Minsk inte skulle respekteras. På informella utrikesministermötet i Riga i helgen fortsätter diskussionen.

  Jag känner stor oro inför utvecklingen i Ryssland. Detta viktiga grannland har stor potential, och kunde på så många områden varit en viktig partner för Sverige och EU. I stället får vi nu en motsatt verklighet. Internt ser vi ett allt mer slutet ryskt samhälle, där nu också Boris Nemtsovs röst har tystnat. Och externt ser vi en allt hårdare rysk inställning till Europa och USA, vilket bland annat har legat till grund för aggressionen mot Ukraina.

  EU måste möta denna utveckling med fasthet såväl som med dialog. Sanktionspolitiken är uttrycket för det första, våra försök att stödja en förhandlingslösning är beviset på det senare. Samma sak ska gälla för den svenska politiken. Vi ska stå upp för vad som är rätt i alla våra kontakter med Ryssland och vi ska inte tillåta den minsta provokation eller kränkning. Samtidigt ska vi upprätthålla ett samtal, om sådant som oroar oss såväl om sådant som förenar två länder som trots utvecklingen ändå förblir grannar.

  **En enad, vaksam och framgångsrik **Europeisk union. Ett solitt stöd till Ukraina och de andra av EU:s grannländer som vill närma sig det europeiska samarbetet. Och en fast politik gentemot Ryssland, med krav, konsekvenser och öppen kommunikation. Detta är byggstenarna i den politik vi vill föra för att möta den allvarliga utmaning mot europeisk fred och säkerhet som tog sin början på Krim, för ett mycket långt och svårt år sedan.

  MARGOT WALLSTRÖM (S)

  utrikesminister

  Annons
  Annons
  X

  Utrikesminister Margot Wallström (S).

  Foto: PONTUS LUNDAHL/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X