X
Annons
X

Ryssland bröt mot FN:s våldsförbud

UD "KLARGÖR" OM FOLKRÄTT. En av folkrättens grundsatser är att ingen rätt bör komma ur en orätt. Oavsett hur man uppfattar Georgiens militära aktion står det klart att Rysslands militära intervention var ett brott mot våldsförbudet i FN-stadgan och en kränkning av Georgiens suveränitet, skriver UD:s rättschef Carl Henrik Ehrenkrona och folkrättsrådgivaren Erik Wennerström. Professor Göran Lysén svarar direkt.

Georgienkrisen har gett upphov till ett antal folkrättsliga frågor, om vilka det visat sig att folkrättsexpertisen synes ha delade meningar.

Det är framförallt tre frågor som inställer sig:

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X