Annons

Ryssland använder gasen som ett maktinstrument

Under strecket
Publicerad

Efter att ha tagit del av Anders Mathiassons kommentar (10/3) om vår syn på rysk gas ställer vi oss undrande till hans tolkning av innehållet i vår artikel. Trots att han tycks vara enig med oss på ett flertal områden bemöter och kritiserar han resonemang som vi egentligen aldrig lyfter i vår artikel.

**När Ryssland bryter **mot internationell rätt, ockuperar delar av ett grannland och rubbar den europeiska stabiliteten så måste omvärlden reagera. Vi lyfter därför fram saker som vi anser att Sverige och Europa kan göra. Från svenskt håll vill vi att Vattenfall omedelbart säger upp sitt kärnbränsleavtal med Ryssland och från europeisk sida vill vi att vi gemensamt hitta en strategi för att minska det ryska inflytandet som de skaffat sig genom att exportera gas till europeiska länder. Vi vet av erfarenhet att Ryssland vid flera tillfällen utnyttjat sin gasexport för att utöva påtryckningar mot sina grannar. Därför blir det naturligt att försöka hitta vägar för att vrida detta maktinstrument ur händerna på Ryssland sett till hur de nu agerar mot sin omgivning. Detta tycks Mathiasson instämma i. Att då påstå att vi medvetet skulle bortse från andra aspekter av utbytet med Ryssland blir i sammanhanget märkligt.

Annons
Annons
Annons