Annons
X
Annons
X

Rysk storövning sprider oro

Ryssland har genomfört de största militärmanövrarna intill Sverige på tio år. Svenska experter varnar för fler militära incidenter i vårt närområde.

Under hela september har rysk militär övat öster om Sverige, från Norska Havet i norr till Vitryssland i söder. Det har skett i två större manövrer, Ladoga och Zapad 09 (Väst 09) som hållits samtidigt med mark- flyg- och marinförband (se kartan).

Finalen på Zapad 09 skedde förra veckan i Vitryssland och vid Östersjön. Ryske presidenten Dmitrij Medvedev såg på när fartyg från tre ryska flottor satte i land styrkor på stränderna utanför Kaliningrad.

–De ryska väpnade styrkorna uppträder professionellt, med självsäkerhet och stolthet. Materielen är i gott skick. De är tillbaka igen efter många, många svarta år, säger en svensk militär källa som tagit del av svensk spaning.

Annons
X

I landstigningsövningen deltog ett 30-tal krigsfartyg: fregatter, robotfartyg, svävare, minsvepare, ubåtar samt nio landstigningsfartyg samt 20-talet båtar. Bilderna med fartyg som kläcker ur sig stridsvagnar vid stranden påminner om Sovjets propagandafilmer från kalla kriget.

Övningarna nu är betydligt mindre än då, men ändå de största hittills under 2000-talet. Nu övades också efter flera års uppehåll alla moment från Warszawapaktens manövrer. För Ryssland innebar övningarna dessutom elddopet för ett nytt militärt ledningssystem för västra delarna av landet, i Zapad 09 i samarbete med Vitryssland.

Överste Patrik Ahlgren, chef för strategiavdelningen vid Militärhögskolan, konstaterar:

–Det finns en rysk politisk ambition att upprätthålla och återta den militära förmågan och genomföra stora komplicerade operationer. Det ökar inte sannolikheten för en rysk intervention i närområdet. Men om det politiska viljan och läget förändras har de en förmåga som de snabbt kan utnyttja.

Ingen expert SvDtalar med ser ett ryskt hot mot Sverige för närvarande. Men överstelöjtnant Stefan Ring vid Militärhögskolan höjer ett varnande finger. Sverige har ju lovat bistå grannar i EU, som kan hotas, i klartext Estland, Lettland och Litauen.

–Vi har under flera år haft ett militärt vakuum i vårt närområde som vi själva bidragit till. Om det fylls av någon annan och sedan svenska militära förband ska gå in, då finns det risk att det uppfattas som en eskalation, säger Stefan Ring.

–Vi måste ha en beredskap för att möta förändringar i omvärlden. Det behövs i Sverige en strategisk diskussion om vad som kan försämra dagens stormaktsrelationer och följderna av detta för svensk del, anser Patrik Ahlgren.

Vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) leder Carolina Vendil Pallin Rysslandsprojektet:

–Vi har vant oss vid en väldigt låg övningsnivå i Ryssland, nu börjar de få ordning på materiel och förband. Det man övade var försvar mot ett Natoanfall på Vitryssland. Men jag tror inte man övar specifikt att inta Baltikum utan det är fråga om att öva den militära förmågan i den västliga strategiska riktningen.

–Men det vi ska vara mer beredda på är att det kan bli obehagliga incidenter. Då kan det vara viktigt att kunna visa militär närvaro i vårt närområde. Att snabbt sända upp jaktflyg etcetera.

Varför är det viktigt?

–Ryssland är en stat som tänker i termer av hård säkerhet, och det är i stort sett lika med militär säkerhet. Det är det språk som de främst talar i säkerhetspolitiken, svarar Carolina Vendil Pallin. Hon påpekar att övningarna också är en stormaktsmarkering för att visa Ukraina, Vitryssland och Moldavien att Moskva inte accepterar att också de länderna går in i Nato.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X