Så solar vi säkrare – tack vare rymdteknik

Bättre tandvård, säkrare solande och längre hållbarhet på mat. Rymdforskningen har gett oss en hel del uppfinningar som påverkar våra vardagsliv. SvD har samlat några av exemplen på hur rymdteknik kommer till nytta, även nere på jorden.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det europeiska satellitsystemet Copernicus är kort förklarat ett system som övervakar jorden. Systemet har flera användningsområden i våra vardagliga liv nere på jorden. En funktion handlar om vårt solande. Ozonlagret tunnas ut och vi utsätts i högre grad för den farliga UV-strålningen. Med hjälp av satellit-baserade atmosfäriska sensorer kan man genom Copernicus kan man mäta och analysera styrkan i UV-strålningen och på ett effektiv sätt mäta ozonkoncentrationen över hela jorden. Detta tillsammans med detaljerad information om moln och aerosoler (till exempel rök, dimma, luftföroreningar) ger snabba beräkningar och prognoser om UV-strålningen, vilket i sin tur används av allt från turistindustrin till politiska beslutsfattare. Allt för att få en så stor inblick som möjligt i var den allra farligaste UV-strålningen finns. Rymdtekniken hjälper oss alltså att ha koll hur och var vi egentligen bör sola för att vara på den säkra sidan. Samtidigt ger oss tekniken hela tiden mer och bättre information om hur UV-strålningen faktiskt påverkar oss.
Källa: copernicus.eu

En annan funktion med Copernicus handlar om rennäring. Med hjälp av systemet kan renägare i norra Skandinavien och i Ryssland få viktig och detaljerad information om snömängderna på renarnas ofta stora betesmarker. Genom att bland annat förutse snösmältningen kan Copernicus hjälpa renskötarna att hitta snöfria områden dit renarna kan vandra när våren är i antågande. De klimatförändringar vi upplever gör det svårare och svårare att förutse vädret – något som gör Copernicus funktioner extra användbart.
Källa: copernicus.eu

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons