Ervin Rosenberg:Ryktet om dygdernas död betydligt överdrivet

Omtänksamhet är en av Carl Ossolas ”smådygder”.
Omtänksamhet är en av Carl Ossolas ”smådygder”. Foto: Henrik Isaksson/TT

Även om begreppet dygdighet nästan helt har fallit ur bruk utgör dygderna fortsättningsvis det sociala livets hörnstenar. I en ny bok identifierar Carlo Ossola tolv samtida vardagsdygder.

Under strecket
Publicerad
Annons

Någon tid innan arbetet med denna artikel skulle påbörjas infann sig en undran (kanske rentav en oro) som gällde bruket av ordet dygd. Hur uppfattas det av dagens läsande allmänhet? Används det över huvud taget? Brukas det (om alls) i annat sammanhang än kvinnors kyska leverne? (Försöker man ta reda på hur det var ”förr” finner man till sin förvåning hos den franske filosofen André Lalande, vars ”Vocabulaire technique et critique de la philosophie” utkom för nästan 100 år sedan, att orden vertu och vertueux tenderar att försvinna ur språkbruket.) Finns måhända begreppet bara som en hart när obegriplig relikt från en dammig kälkborgerlig sedelära, något som på ett föga tilltalande vis leder tanken till pekfinger och fördömande av andra, något i stil med det som i tyskan kallas Sittlichkeitsheuchelei och som Nietzsche i ”Antikrist” kallar Moralin

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons