Annons
X
Annons
X

Rutavdrag för läxhjälp gynnar starka elever

Regeringen föreslår nu rutavdrag för läxhjälp. Men det är ett alternativ som gynnar köpstarka familjer och elever på skolor med generallt bättre betyg. I och med förslaget blundar man för ideella verksamheter med läxhjälp, som skulle ge fler elever hjälp till en betydligt lägre kostnad, skriver Johan Wendt, Mattecentrum, och Maria Arneng, Stiftelsen Läxhjälpen.

Det finns få initiativ som gratis, nationellt och med höga kvalitetskrav ger samma stöd som läxhjälpsföretagen, skriver företrädare för Mattecentrum och Stiftelsen Läxhjälpen.
Det finns få initiativ som gratis, nationellt och med höga kvalitetskrav ger samma stöd som läxhjälpsföretagen, skriver företrädare för Mattecentrum och Stiftelsen Läxhjälpen. Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | LÄXHJÄLP

Skolan och därmed samhället har ett kompensatoriskt uppdrag.
Johan Wendt och Maria Arneng

I förra veckan släpptes en promemoria från finansdepartementet där det föreslås att man ska få göra rutavdrag för läxhjälp, kostnaden för staten beräknas bli 30 miljoner kronor.

Sjunkande studieresultat samt stress bland ungdomar och deras föräldrar har resulterat i att fler elever söker stöd i kunskapsinhämtningen efter skoltid. Antalet läxhjälpsföretag som vill in i denna bransch har exploderat de senaste åren och efter hand som deras utdelningar har ökat har även deras marknadsföring blivit mer aggressiv. Deras målgrupp är dock väldigt nischad. Marknadsföringen görs endast på skolor med generellt sett höga betyg, riktat till ungdomar från akademiska hem och skolor där föräldrar har råd att betala. (All annan marknadsföring är för företagen meningslös eftersom deras målgrupp saknas på övriga skolor.)

Annons
X

Nu ska dessa företags kunder kunna göra rutavdrag för inköpta tjänster och därmed minska statens tillgångar med 30 miljoner kronor.

Skolan och därmed samhället har ett kompensatoriskt uppdrag, och ska se till att alla barn får en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. Idag finns det skolor där endast 4 av 10 elever tar sig vidare till gymnasiet och Skolverket rapporterar om kraftigt ökade skillnader mellan skolor. Skolor i socioekonomiskt utsatta områden får sämre resultat än andra år efter år.

Det finns få initiativ som gratis, nationellt och med höga kvalitetskrav ger samma stöd som läxhjälpsföretagen. Vi på Mattecentrum och på Stiftelsen Läxhjälpen är de två enda nationella verksamheterna som gör detta gratis och på samma nivå. Vi anser att dessa pengar skulle kunna användas mer kostnadseffektivt och mer rättvist fördelat över samhället.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Mattecentrum ger gratis läxhjälp i matematik till cirka 60000 barn och unga dels via öppna räknestugor i 17 städer dels via nätet. Under 2011 omsatte vi cirka 3 miljoner kronor, vi kostade alltså cirka 50 kronor per elev och år som tog del av våra tjänster. För 30 miljoner kronor skulle vi på Mattecentrum kunna hjälpa cirka 600000 barn och ungdomar – mot några enstaka tusen för läxhjälpsföretagen.

  Stiftelsen Läxhjälpen är verksam i ett flertal utsatta områden i Stockholm, Göteborg och Malmö och ger gratis läxhjälp till högstadieelever, en målgrupp där många riskerar att inte komma vidare till gymnasiet och följaktligen hamna i tidigt utanförskap. Unga, engagerade högskolestudenter hjälper eleverna regelbundet med läxor med fokus på kärnämnena och är samtidigt en positiv och viktig förebild. Vår strukturerade läxhjälp till behövande elever utan fullständiga betyg är betydligt mindre kostsam än läxhjälpsföretagens, och den ger resultat. Förra läsåret höjde sig eleverna som gick i vår läxhjälp i snitt i 5 ämnen/elev och av 9:orna gick över 80 procent vidare till gymnasieskolans nationella program.

  Våra två verksamheter jobbar icke vinst-drivande och med stöd från näringslivet, på olika sätt och når olika målgrupper, tillsammans så kompletterar vi varandra och resultatet blir att Sveriges ungdomar går en ljusare framtid till mötes.

  Det nya förslaget visar att regeringen tror på läxhjälpens betydelse, men de föreslår ett alternativ där få gynnas och insatsen är kostsam. Att de samtidigt väljer att helt blunda för våra verksamheter där betydligt många fler skulle kunna få mer hjälp men till en lägre kostnad är för oss väldigt märkligt.

  Regeringen känner mycket väl till oss och vi har en gedigen historik med höga resultat bakom oss där alla är lika välkomna oavsett socioekonomisk bakgrund, precis som det ska vara i en demokrati - ändå så stödjer regeringen inte oss. Varför?

  JOHAN WENDT

  grundare Mattecentrum

  MARIA ARNENG

  verksamhetsledare Stiftelsen Läxhjälpen

  Annons
  Annons
  X

  Det finns få initiativ som gratis, nationellt och med höga kvalitetskrav ger samma stöd som läxhjälpsföretagen, skriver företrädare för Mattecentrum och Stiftelsen Läxhjälpen.

  Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X