MLK/FBIRungande nödvändig film om FBI:s förföljelse

Martin Luther King.
Martin Luther King. Foto: TT

Dokument från nyligen öppnade arkiv kastar nytt ljus över hur långt FBI var berett att gå för att skandalisera Marthin Luther King. ”MLK/FBI” är en film som säger mycket om vår tid i dag.

Under strecket
Publicerad
Medborgarrättsrörelsen växte sig stark på 1960-talet.

Medborgarrättsrörelsen växte sig stark på 1960-talet.

Foto: TT
Annons

När någon åtnjuter stor respekt hos en stor grupp människor, kan andra människor med annan agenda gå långt för att hålla denne auktoritet tillbaka. Särskilt om denne någon heter Martin Luther King Jr, karismatisk ledare för den medborgarrättsrörelse som i hög grad bidrog till svartas utökade rättigheter under 1960-talet (inte minst genom Civil Rights Act 1964). Och särskilt om denna andra är FBI, under ledning av den ärkekonservative J Edgar Hoover, ytterst mån om att bevara USA vitt, amerikanskt och mäktigt, att trycka ner uppkomlingar och påstått ”subversiva” personer, kommunister både hemma och borta, svarta liksom andra minoriteter och marginaliserade.

Sam Pollards dokumentär ”MLK/FBI” (den hade lika gärna ha hetat ”MLK vs FBI”) har sin direkta grund i att det amerikanska Nationalarkivet häromåret tillgängliggjorde dokument som sprider delvis nytt ljus över den Federala utredningsbyrån – och möjligen över Martin Luther King. Dokument som visar hur långt och med vilken kraft FBI kunde (kan?) gå för att skandalisera en enskild individ, här främst genom att avlyssna Kings påstått livliga möten med olika kvinnor, ofta benämnda som ”orgier”. Omständigheter som skulle desarmera rörelsens ”moraliske ledare”, tillika uppskattad baptistpastor i rakt nedstigande led och fyrabarnsfar ständigt stöttad av hustrun.

Annons
Annons
Annons