Annons
X
Annons
X

Rungande ja till Nordeas nordiska superbank

Nordeas projekt att slå samman sina nordiska bolag till ett enda Nordea med säte i Sverige, fick ett tydligt klartecken på torsdagens stämma.
Men på andra punkter hördes burop från läktarna.

(uppdaterad)
[object Object]
Nordeas ordförande Björn Wahlroos och Casper von Koskull, vd på Nordeas årsstämma. Foto: Tomas Oneborg SvD code 30142 / Svenska Dagbladet

Med argument om effektivare struktur fick sammanslagningen mellan Nordea Sverige och Nordeas övriga nordiska banker rungande stöd på torsdagens årsstämma.

Drygt 99 procent röstade ja till Nordea Finlands respektive Nordea Norges fusion, medan stödet var något svagare om än över 90 procent för att fusionera även Nordea Danmark.

– Det här får inga större skattekonsekvenser för Nordea som helhet, sa Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos.

Annons
X

Flera hundra av Nordeas trogna aktieägare hade köat till en wrap och ett glas vatten, följt av kaffe och kaka innan stämman drog igång med det stora beslutet att slå samman grannländernas olika grenar av Nordea till ett enda företag, detta som sista beslutspunkt.

– Vi ska skapa en bank idag. Det har stora fördelar på sikt, så att vi slipper operera fyra olika företag under fyra olika lagstiftningar, sa styrelseordförande Björn Wahlroos som drog ner strödda applåder när han inledningsvis upplyste att Nordea i dag är värt 2,5 gånger Deutsche Bank.

– Det känns ju bra, sa Wahlroos på smickrande finlandssvenska.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Ordförande Björn Wahlroos och Casper von Koskull, vd. Foto: Tomas Oneborg SvD code 30142 / Svenska Dagbladet

  Vid hans sida i Nordea finns nu även finlandssvensken Casper von Koskull, ny vd sedan november. Han konstaterade att "förenklingen" av Nordea förutsätter effektivisering. Förutom rörelsen i Danmark respektive Norge fusioneras även den i Finland inklusive filialer i Estland, Lettland och Litauen som automatiskt följer med in i svenska Nordea Bank AB.

  – Det ska ge en robustare, mera flexibel och snabbrörligare bank, sa von Koskull om visionen av den nya nordiska jätten.

  Men enligt Wahlroos är det långt ifrån säkert att banken kan sänka kostnaderna. Snarare gäller det att kostnaderna från 2017 inte längre ska öka. Han räknar med att projektkostnaden för fusionen är 60–70 miljoner euro. Fördyrande blir också kostnader för insättningsgarantier som nu måste ges i Sverige även för kunder i övriga länder, cirka 200 miljoner euro per år.

  – Det får vi förhandla med myndigheterna om, sa Wahlroos.

  På stämman berättades också att det nya Nordea kommer att gå över till ett nytt datorsystem, som ska börja prövas redan före sommaren. Banken ska också ha två center för IT-utveckling, i Sverige respektive Danmark.

  En bra stämma är dock sällan helt utan turbulens. Den uppstod på frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och vd, rörande Finansinspektionens kritik i fjol av Nordeas hantering av risker för penningtvätt. Protesten fick dock ingen bredd.

  – Regelefterlevnad är absolut prioritet för Nordea. Det handlar om förtroende. Det blir extra satsningar från oss, lovade Casper von Koskull.

  Han lyfte dock också fram två andra ödesfrågor för Nordea – anpassningen till ändrat kundbeteende och teknikskiftet.

  Den nye vd-n framstår redan som säker i sin roll, men möttes faktiskt av ett par burop från läktarna då han inte kunde förklara innebörden av årsredovisningens uppgift att Nordea är "koldioxidneutralt", en fråga från Aktiespararnas representant Maria de Geer. Överraskande burop kom också som protest mot att inpasseringen hade strulat tekniskt så att vissa aktieägare inte kunde rösta.

  – En skandal i Nordens största bank, ropade en av de drabbade till ledningen.

  Protester hördes dock inte mot att styrelseordförande Björn Wahlroos får cirka 2,6 miljoner kronor i årsarvode 2016. Utan protester informerades aktieägarna också om att vd:s villkor medger en lön på drygt 12 miljoner kronor (exklusive aktiesparprogram och pensionsavsättningar på 30 procent av lönen).

  Foto: Tomas Oneborg SvD code 30142 / Svenska Dagbladet

  Nordea har just nu ett rekordresultat 2015 att visa för aktieägarna. Det betonades att rekordresultatet uppnåddes trots negativa räntor och oro både på marknader och i geopolitik. Wahlroos målade upp bilden att det i branschen nu till och med ges råd att "köpa sedlar o lägga in i valv hellre än att parkera pengar hos Bundesbank".

  Klart sedan årsrapporten är att provisionsnettot 2015 steg rejält hos Nordea, samtidigt som kreditförlusterna sjönk, detta samtidigt som minusräntorna pressade räntenettot. Som ett tecken på osäkra tider gav stämman Nordea ett nytt mandat att – om så skulle behövas – emittera konvertibler i bolaget för att kunna stärka kapitalbasen, ett beslut som även det fick stöd av 99 procent av rösterna.

  **De många aktieägarna **på plats i Folkets hus i Stockholm kan nu också glädja sig åt nästan 6 kronor i utdelning den 30 mars, samt att Nordeas ambition är att skruva upp den nivån lite till under kommande år.

  – Vi blir bäst i klassen, var det samlade budskapet från Nordeas finlandssvenska tandempar.

  Nordea har i Norden och Baltikum samt Polen och Ryssland cirka 10 miljoner kunder varav 500 000 aktiva företagskunder. Sverige och Danmark är bolagets största marknader med ungefär en fjärdedel av rörelseintäkterna vardera.

  Håll dig uppdaterad – få SvD Näringslivs nyhetsbrev

  Anmäl dig här

  Annons

  Nordeas ordförande Björn Wahlroos och Casper von Koskull, vd på Nordeas årsstämma.

  Foto: Tomas Oneborg SvD code 30142 / Svenska Dagbladet Bild 1 av 3

  Ordförande Björn Wahlroos och Casper von Koskull, vd.

  Foto: Tomas Oneborg SvD code 30142 / Svenska Dagbladet Bild 2 av 3
  Foto: Tomas Oneborg SvD code 30142 / Svenska Dagbladet Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X