Runeborg fortsätter inventera tidsandan

Under strecket
Publicerad
Annons

Björn Runeborg
Mytomaner
163 s. Albert Bonniers Förlag. Ca 218:-

En drygt fyrtioårig produktion, som numera omfattar närmare trettio romaner och åtskilliga dramatiska verk såväl för scenen som i tv-serieform, har gett Björn Runeborg en solitt etablerad position som samhällsskildrare - ett epitet som mestadels lika gärna har kunnat stavas ”samhällskritiker”. Den roman han ger ut i dag har en titel som lätt låter sig tolkas på ett par olika sätt. Syftar den inte rentav på de människor vilka på ledande poster skapar medborgarnas bild av sig själva och det samhälle de utgör? Detta betyder i så fall det sena 1900-talets Sverige, en epok som här visar sig ha det mytomspunna året 1968 som centralpunkt.
Riktigt så enkelt ligger det emellertid inte till. Titelns Mytomaner står inte i första hand för de faktiskt existerande politiker och andra offentliga personer som Runeborg har införlivat med romanens ensemble - detta både som en självklar del av vår gemensamma verklighetsbild och som mycket aktiva
medskapare av den bilden. Beteckningen verkar i stället framför allt syfta på berättelsens kuriösa kärlekspar, Bruno och Miranda.
Bruno har redan som gymnasist blivit övertygad om att han i själva verket är identisk med den nyligen avlidne filmregissören Hampe Faustman, vars själ i dödsögonblicket har stigit in i Brunos kropp och därmed lärt honom vad som är livets mening: ”Jag ensam visste att det var att vara någon annan.” I detta fall sålunda en politisk idealist, ”en Ingmar Bergmans jämlike” som regissör men med en fast övertygelse om ”att konsten driven till sin spets kunde påverka världens öden, det vill säga bli politik” - den politik som slutligen dödade den unge idealisten med hans egna visioner i sökandet efter en ”rättvisans varaktighet” som vapen. ”Säkert hade samma sak drabbat Dag Hammarskjöld, hans egna visioner var det som dödat honom”, spekulerar Bruno under en av sina många vidlyftiga tankeflykter under historiens himlavalv.

Annons
Annons
Annons