Rundradion i Finland bantas

Under strecket
Publicerad
Annons

HELSINGFORS Public service-bolaget Rundradion (YLE) i Finland har dragits med stora problem under flera år. Sedan koncessionsavgiften som de kommersiella kanalerna betalar till Rundradion halverades har bolaget kämpat med ett inkomstbortfall på över 20 miljoner euro (ca 180 miljoner kronor).
Rundradion har infört sparprogram som gjort det svårare att anställa vikarier. Verksamheten har slimmats till det yttersta och allt fler journalister skolas nu upp till att kunna arbeta bimedialt. Dels ska de kunna arbeta både för tv och radio parallellt, dels ska samma person agera både journalist och kameraman.
Rundradions förvaltningsråd, som består av riksdagsledamöter, har i flera år försökt få publice service- bolagets framtid in på den politiska agendan - med ringa framgång. Under de närmaste åren hotar ytterligare nedskärningar, som enligt de anställda direkt undergräver Rundradions verksamhet. Sannolikt behöver de kommersiella kanalerna inte betala någon koncessionsavgift alls i framtiden. Det betyder att
tv-avgiften höjs ytterligare.

Anna-Lena Laurén

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons