Rumstrippeln ger fler frågor än svar

Under strecket
Publicerad
Annons

”Vetenskapen bearbetar tingen och avstår från att bebo dem” hävdade den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty i essän Ögat och anden. Han intresserade sig för konstens förmåga att visa oss vägen tillbaka från världen som vetenskaplig konstruktion till det pågående mångfacetterade livet. I första hand är vi fysiska varelser, menade Merleau-Ponty. Vi uppfattar vår omgivning utifrån våra förnimmande kroppar. Varseblivning är förbunden med kroppens närvaro i rummet.

Dessa idéer infinner sig vid besöket av utställningen Reflektioner av rum, där frågor kring perceptionen och betraktarens upplevelse av utställningsrummet utgör en teoretisk ram. Kuratorn är Matts Leiderstam. Han är konstnär. Han är också en av Sveriges tre första filosofie doktorer i fri konst. Doktorshattarna delades ut efter förra årets omdiskuterade disputationer vid Konsthögskolan i Malmö.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons