X
Annons
X
Recension

Ljuvliga skratt Rumis 1200-talspoesi räcker ut tungan åt oss

Baronen och äventyraren Eric Hermelin, under många år legosoldat i den brittiska armén i Asien, tillbringade sina sista 35 levnadsår på sinnessjukhuset S:t Lars i Lund, fram till sin död 1944. För att fördriva all denna tid översatte han drygt 10000 sidor av persisk poesi. Dessa översättningar gavs ut i inalles 36 volymer. Tryckningen bekostades av baronen själv.

Detta var början till den persiska poesins livgivande inflöde i förra århundradets svenska poesi. Vilhelm Ekelund hann smittas av suggestionskraften, efter honom och i ännu högre grad Gunnar Ekelöf och Dag Hammarskjöld. Omar Khayyam, Hafiz och Rumi – det är persiska poeter som sedan länge är inlemmade i vår poetiska tradition. De tillhör vad Goethe kallade världslitteraturen. Redan allas vår vidsynte Goethe kände till dem och insåg deras värde.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X