Rubrik rubrik rubrik rubrik Inspiration från 1930-talet

Under strecket
Publicerad
Annons

NSF grundades i Karlskrona 1994. Rörelsen hämtar inspiration från svenska och tyska nationalsocialistiska partier från 1930- och 1940-talet, med klassisk nazism, stark antisemitism och rasbiologi på agendan. Nationalsocialistisk Front bedöms av SÄPO som den största nazistiska organisationen i Sverige. De andra två centrala är Svenska Motsåndsrörelsen/Nationell Ungdom (SMR/NU), samt Blood and Honour(B & H).
Nationalsocialistisk Front ställde upp i kommunvalet i Karlskrona 2002, men kom inte in. Aktivister med anknytning till NSF låg bakom polismorden i Malexander 1999.
Källa: EXPO/Säpo
AFA, AntiFascistisk Aktion, är ett nätverk inom den så kallade autonoma miljön, och har funnits sedan början av 90-talet. Grunden är anarkismen, och målet är att bekämpa förtryck mellan individer och från staten mot medborgarna. Många brott med koppling till den autonoma miljön, antifascistiska eller vänsterideologiska brott, anmäldes under Göteborgskravallerna i juni 2001, när NSF demonstrerade mot ett moskébygge i Växjö
2003, och i samband med flera så kallade Reclaim the city-demonstrationer.
Källa: Säpo
0 Fakta
Nationalsocialistisk front, NSF grundades i Karlskrona 1994. Rörelsen hämtar inspiration från svensk och tysk national- socialism från 1930- och 1940-talet, med antisemitism och rasbiologi i programmet. NSF bedöms av SÄPO som den största nazistiska organisationen i Sverige. Två andra är Svenska Motsåndsrörelsen/Nationell Ungdom, samt Blood and Honour(B & H).
Nationalsocialistisk Aktivister med anknytning till NSF låg bakom polismorden i Malexander 1999.
Källa: EXPO/Säpo
AFA, AntiFascistisk Aktion, är ett nätverk inom den så kallade autonoma miljön, och har funnits sedan början av 1990-talet. Grunden är anarkismen, och målet är att bekämpa förtryck mellan individer och från staten mot medborgarna.
Källa: Säpo

Annons
Annons
Annons