RSA Security varslar 200 anställda

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är ännu oklart hur neddragningarna påverkar de cirka 100 anställda i Sverige.

– Ännu vet vi inte hur neddragningarna kommer att slå geografiskt, men någon av de närmaste veckorna hoppas vi kunna ge besked, säger Päivi de Verdier, marknadschef vid RSA Security i Norden.
Den nordiska organisationen består, med tre personer när, av anställda i Sverige. Dessa finns i Stockholm eller Uppsala. Personalen i Norden arbetar i dag med bolagets hela flora av säkerhetslösningar. Den huvudsakliga inriktningen är försäljning, marknadsföring och konsultverksamhet.
RSA Securitys nya organisation kommer att bestå av tre divisioner, mot i dagsläget fyra.
Den första divisionen är inriktad på användaridentifiering samt hantering av digitala certifikat. Den andra divisionen har fokus på krypteringsverktyg för utvecklare när dessa i sin tur utvecklar produkter och applikationer. Den tredje divisionen är inriktad på att upprätthålla och administrera åtkomstregler i webbmiljöer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons