Annons
X
Annons
X

Rött kött ger cancer

Världscancerfonden uppgraderar varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror, som korvar och pastejer. Budskapet är att äta mindre än 500 gram tillagat rött kött i veckan. Kött från fisk, fågel och vilt anses däremot säkert.

Bevisen för att rent kött från nöt, gris, lamm och get orsakar cancer i tjock- och ändtarmen hopar sig och nivån uppgraderas från trolig till övertygande av World cancer research fund, WCRF.

Men eftersom rött kött samtidigt är en viktig källa till flera näringsämnen, inte minst järn för fertila kvinnor, avråder man ändå inte från måttligt köttätande.

Slutsatserna dras av 22 av världens ledande experter på kost och cancer i rapporten Food, nutrition, physical activity, and prevention of cancer. Den tidigare utgåvan kom 1997 och blev blytung referenslitteratur på myndigheter och universitet runt om i världen.

Annons
X

Under fem år har experterna granskat sammanlagt 7000 forskningsrapporter som sträcker sig tillbaka till 1960-talet. Arbetet har noga följts av Världshälsoorganisationen, WHO, Unicef och andra tunga FN-organ.

Den största nyheten är att en sammanvägning av 86 stora studier visar att risken för tjock- och ändtarmscancer är 30 procent större för dem som äter mest rött kött, jämfört med dem som äter minst. Lika övertygande är bevisen för riskerna med processade charkvaror, ett problem som lyftes fram förra året i en studie på Karolinska institutet.

–Synen på rött kött och charkvaror har varit väldigt omdiskuterad på senare år och det man gör nu är att uppgradera risken för ändtarmscancer från trolig till övertygande. Detta är en väldigt seriös och bra genomgång som vi måste studera noga, säger Irene Mattisson, nutritionist på Livsmedelsverket.

–Men flera faktorer spelar in och man bör lyfta fram att det även är övertygande bevis för att fysisk aktivitet skyddar mot cancer.

I rapporten hissas också varningsflagg för en möjlig koppling mellan rött kött och charkvaror och cancer i livmodern, strupen, bukspottkörteln och lungorna. En misstänkt länk finns även mellan processat kött och prostatacancer, samt mellan grillat och rökt kött och magcancer.

Lika säkra belägg för cancerrisker i vanliga livsmedel har WCRF bara hittat för mögelskadade frön och baljväxter, för arsenik i vissa länders dricksvatten samt för alkohol.

Men en sund livsstil ger hjälp på traven. Det finns nämligen övertygande bevis även för att den som slutar med tobak, undviker övervikt och motionerar regelbundet minskar risken för att drabbas av cancersjukdomar.

I en kommentar i ansedda British medical journal poängterar Oxfordprofessorn Tim Key att det nu finns en säkerställd dos-respons, alltså en klar koppling mellan risken och den mängd rött kött och charkvaror man äter.

Irene Mattisson påpekar att Sverige redan har en ganska måttlig köttkonsumtion, men att konsumtionen av rött kött har ökat de senaste åren. I gällande kostråd rekommenderas redan ett moderat intag.

–Jag vill understryka att rapporten inte helt avråder från rött kött medan den däremot vill minimera konsumtionen av processade charkvaror. Rött kött är en bra källa till flera viktiga näringsämnen och inte minst fertila kvinnor måste vara väldigt observanta på sitt järnintag om de helt slutar äta rött kött, säger Irene Mattisson.

Enligt WCRF-rapporten kan en balans mellan risk och nytta uppnås om myndigheterna verkar för att folket som helhet äter maximalt 300 gram rött kött per person i veckan och avstår från processat kött. Rådet till enskilda individer är att äta mindre än 500 gram rött kött i veckan, vilket motsvarar cirka 750 gram rått kött före tillagning.

Det finns, enligt Irene Mattisson, flera tänkbara orsaker till riskerna med att äta charkvaror och mycket rött kött. En är att hemoglobinmolekylen som binder järnet i köttet också ökar bildningen av cancerframkallande kväveföreningar.

–Och när man grillar och steker maten för hårt bildas stekytemutagener, säger Irene Mattisson.

WCRF-rapporten nämner även att nitrit och nitrat i charkvaror troligen är cancerframkallande hos människor.

Morötter skyddar mot magcancer tasteline.com
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X