Annons
X
Annons
X

Rött eller blått i EU spelar ingen roll

En röst på Socialdemokraterna i valet till Europaparlamentet är i grunden även en röst för en borgerlig Europa­politik och vice versa. Det skriver Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.

Partiledaren Jimmie Åkesson talar vid Sverigedemokraternas EU-valupptakt på Långholmen i Stockholm den 26 april.
Partiledaren Jimmie Åkesson talar vid Sverigedemokraternas EU-valupptakt på Långholmen i Stockholm den 26 april. Foto: ANDERS WIKLUND/TT

BRÄNNPUNKT | EU-VALET

Socialister och borgerliga partier har alltid samregerat.
Jimmie Åkesson

Inför valet till Europaparlamentet försöker Socialdemokraterna göra en stor sak av att de röda partierna har möjlighet att bli största partigrupp i Europa­parlamentet under nästa mandat­period. Genom att ­hamra in detta vill man föra över den traditionella höger-vänster-konflikten även till europeisk poli­tik. Problemet är att detta inte går ihop.

Huruvida socialistiska partier eller borgerliga partier är i majoritet i Europaparlamentet är av liten betydelse då röda och blåa partier i Europaparlamentet i grunden tycker lika­dant om EU. För även om borgerliga partier varit i majoritet sedan ledamöterna började väljas direkt har socialister och borgerliga partier alltid sam­regerat. För tillfället är det EU-federalisten och den tyske social­demokraten Martin Schultz som är talman. Något liknande skulle givetvis aldrig hända i svensk poli­tik med socialdemokrater i opposition. Tittar man på hur de agerar i Europaparlamentet finner man att de två grupperna röstar likadant i så gott som samtliga omröstningar.

Annons
X

**Det existerar ingen **grund­läggande konflikt mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna sett till Europapolitiken. Båda blocken vill öka EU:s budget, flytta över mer makt till Bryssel, är för att införa EU-­skatter och vill fortsätta utvidgningen av EU.

Den politiska likriktningen kan vidare illustreras genom att ta en närmare titt på vilka kandidater partierna stödjer i valet av ny ordförande för EU-kommis­sionen. Socialdemokraterna stöder precis som sina europeiska syster­partier den tyska federa­listen Martin Schultz. Han vill öka EU:s inflytande och budget, vill se en större invandring och är motståndare till att låta folk tycka till i folkomröstningar. De libe­rala och konservativa par­tiernas kandidater är även de ­ut­talade federalister med den skillnaden att de är ännu mer radi­kala.

Detta understryker att vi i ­valet till Europaparlamentet inte har ett traditionellt höger-vänster-val utan här har vi ett block, ur svensk synvinkel, ­bestående av Social­demokra­terna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokra­terna och Miljöpartiet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Tittar vi historiskt så kan vi se att Socialdemokraterna liksom de fyra borgerliga partierna ställt sig bakom varje fördragsändring där det senaste Lissabonfördraget direkt kommit att hota den svenska modellen på arbetsmarknaden. Det är direkt oheder­ligt att gentemot väljarna försöka påskina att det skulle vara någon som helst avgörande skillnad mellan att rösta blått ­eller rött i valet i maj. En röst på Socialdemokraterna i valet till Europaparlamentet är i grunden även en röst för en borgerlig Europa­politik och vice versa.

  Vi sverigedemokrater skiljer ut oss genom att vara det mest EU-kritiska alternativet. Vi säger principiellt nej till att vara med i en överstatlig union och vill i stället verka för att Sverige sluter frihandelsavtal med EU.

  När vi den 25 maj väljer nya ledamöter till Europaparlamentet behövs Sverigedemokraterna mer än någonsin tidigare i Europa­parlamentet som en motvikt mot de dominerande federalistiska strömningarna. Dagens situa­tion med EMU-länder som strävar efter utökad integration samtidigt som Storbritannien vill gå åt andra håller skapar också ­stora möjligheter för oss i Sve­rige. För första gången på länge finns det möjligheter att inom unionen driva fram ökat mellanstatligt samarbete framför överstatlighet.

  I valrörelsen kommer vårt parti tydliggöra att valet den 25 maj inte handlar om ett val mellan höger och vänster utan ett val mellan mer federalism och mer pengar till EU eller en utveckling mot ett mellan­statligt samarbete.

  JIMMIE ÅKESSON (SD)

  partiledare

  Annons
  Annons
  X

  Partiledaren Jimmie Åkesson talar vid Sverigedemokraternas EU-valupptakt på Långholmen i Stockholm den 26 april.

  Foto: ANDERS WIKLUND/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X