X
Annons
X

Rot-förändring slår mot träbranschen

Det sänkta avdraget för rot-arbeten som träder i kraft vid årsskiftet riskerar att slå hårt mot den svenska trävarubranschen, varnar Danske Bank i ett nyhetsbrev om skog och ekonomi. Enligt nyhetsbrevet används 12 procent av alla svenska trävaror till renoverings-, om- och tillbyggnadsarbeten. Det motsvarar över 40 procent av den inhemska förbrukningen.

I ett hypotetiskt exempel räknar banken med att förändringen av avdraget leder till att rot-sektorn halveras. Bortfallet i trävarukonsumtionen skulle i så fall bli större än förbrukningen i hela produktionen av nya byggnader.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X