Annons

Rösträtt för barn kan rasera demokratin

Under strecket
Publicerad

Två unga miljöpartister föreslår att rösträttsåldern ska avskaffas, och har även inkommit med en motion i frågan som nu ska behandlas på Miljöpartiets kongress (
Brännpunkt 24/5).

Benjamin Juhlin (MP) och Hanna Lidström (MP) hävdar att avsaknaden av rösträtt för barn under 18 år strider mot vårt samhälles grundprinciper. Det är en felaktig utgångspunkt, då det finns många exempel på åldersgränser som är allmänt accepterade. Skolplikten är en lagstadgad skyldighet för barn inom ett visst åldersintervall att delta i skolundervisning. Systembolaget får inte sälja alkohol till personer under 20 år, och du får inte skaffa körkort innan du fyllt 18 år.

Annons
Annons
Annons