Rostiga gasledningar växande fara

Rostiga gasledningar som läcker är ett växande problem i Stockholm. Varje år upptäcks mellan 150 och 200 gasläckor. Brandförsvaret ser en ökning av antalet larm och varnar nu för att en större olycka kan inträffa.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är gasledningarna som är tillverkade av stål som är det största problemet eftersom de rostar sönder. Hur långa sträckor som drabbats av rost är det inget som vet med säkerhet, men brandförsvaret märker att gaslarmen ökar. Det rör sig om mellan 30 och 50 utryckningar per år och siffran stiger till omkring 100 fall där det inte går att avgöra om det är stadsgas som läckt ut.
– Systemet har många läckor och när stadsgas läcker ut i en publik miljö så kan vi få ett explosionsartat brandförlopp. Det kan bli en större olycka med många skadade, säger Markus Glenting, brandingenjör på Stockholms brandförsvar.

Stockholm Gas, ett dotterbolag till Fortum Värme som ansvarar för ledningarna, söker aktivt efter läckor med hjälp av gashundar och olika sökverktyg. Varje år hittar de mellan 150 och 200 läckor.
– Vi genomsöker ungefär halva rörnätet per år. Då ser vi om det finns problem som vi måste åtgärda för att läckaget ska hållas på en anständig nivå. Men vi ser inget som tyder på en ökning av läckor, säger Claes Göran Johansson, säkerhetschef på Fortum Värme.

Annons
Annons
Annons