Annons

”Rösta nej till EU:s avtal med Kanada”

Med Ceta-avtalet finns en risk för att Sverige och EU kan stämmas av kana­densiska investerare i de fall vi väljer att lagstifta till skydd för allmänintresset, skriver författarna. På bilden syns Europeiska rådets ord­förande Donald Tusk, Kanadas premiär­minister Justin Trudeau och EU-kommissionens ord­förande Jean-Claude Juncker.
Med Ceta-avtalet finns en risk för att Sverige och EU kan stämmas av kana­densiska investerare i de fall vi väljer att lagstifta till skydd för allmänintresset, skriver författarna. På bilden syns Europeiska rådets ord­förande Donald Tusk, Kanadas premiär­minister Justin Trudeau och EU-kommissionens ord­förande Jean-Claude Juncker. Foto: Olivier Matthys/AP

I skuggan av det mer omdebatterade TTIP-­avtalet med USA har EU förhandlat klart ett omfattande avtal med Kanada som nu ska upp för beslut. Den rapport som Katalys publicerar i dag visar att avtalet kan medföra en mängd risker och leda till att Sverige stäms om vi exempelvis förbjuder vinster i välfärden, skriver debattörerna Daniel Suhonen, Rikard Allvin och Robin Zachari.

Under strecket
Publicerad

Daniel Suhonen, Rikard Allvin och Robin Zachari

Foto: Sara Appelgren, privat

Det var länge sedan handelsavtal var föremål för en så omfattande debatt som nu pågår inom EU. Startskottet var på många sätt protesterna mot Acta-avtalet, ett avtal som kritiserades för att ensidigt stärka rättighetsinnehavares rättigheter utan att tillräckligt skydda medborgerliga rättigheter på internet och livs­nödvändiga generiska läkemedel. Protesterna var effektiva – EU-parlamentet stoppade avtalet sommaren 2012. Att Ceta väcker ett liknande motstånd kunde noteras för ett par veckor sedan när det regionala parlamentet i Vallonien tillfälligt stoppade det första ledet i godkännandeprocessen. 

I Cogito och Katalys rapport om avtalet med USA, TTIP, poängterades hur frihandel som begrepp kommit att användas i debatten om avtalet. Detta trots att TTIP i väldigt liten grad berör klassiska fri­handels­frågor. Samma sak gäller i högsta grad Ceta. Därför måste dessa avtal lyftas bortom en i Sverige närmast avklarad debatt om ”för eller emot” frihandel, och i stället fokusera på avtalens faktiska innehåll.  

Annons
Annons
Annons