Rösta inte bort kärnkraften

Under strecket
Publicerad
Annons

I dag tar riksdagen ställning till ett förslag från Miljöpartiet att, liksom i Tyskland, snabbavveckla kärnkraften.

Ett sådant beslut skulle få förödande konsekvenser för Sverige. LKAB i Kiruna och SSAB i Borlänge är exempel på elintensiva företag som skulle drabbas hårt av de kraftigt höjda elpriser som blir följden. Men även verkstadsindustrin med fordonsklustret i Västsverige är exempel på centrala delar av vår ekonomi och sysselsättning som skulle drabbas hårt när konkurrenskraften undergrävs genom prishöjningar och osäkrare leverensvillkor.

Annons
Annons
Annons