Annons
X
Annons
X

Rösta inte bort kärnkraften

INLÄGG | DAGENS KÄRNKRAFTSDEBATT

I dag tar riksdagen ställning till ett förslag från Miljöpartiet att, liksom i Tyskland, snabbavveckla kärnkraften.

Ett sådant beslut skulle få förödande konsekvenser för Sverige. LKAB i Kiruna och SSAB i Borlänge är exempel på elintensiva företag som skulle drabbas hårt av de kraftigt höjda elpriser som blir följden. Men även verkstadsindustrin med fordonsklustret i Västsverige är exempel på centrala delar av vår ekonomi och sysselsättning som skulle drabbas hårt när konkurrenskraften undergrävs genom prishöjningar och osäkrare leverensvillkor.

Om förslaget skulle gå igenom stoppas fyra kärnreaktorer omedelbart. Efter en säkerhetsundersökning stängs två av dessa för gott oavsett hur de klarat undersökningarna. Ny kärnkraft förbjuds.

Annons
X

Statens energimyndighet får enligt Miljöpartiets förslag till beslut i uppdrag att ta fram en plan för 100 procent förnybar energi i Sverige – en fördubbling av det redan ambitiösa målet på 50 procent. Miljöpartiets förslag förutsätter en gigantisk och orealistisk utbyggnad av vindkraften. I verkligheten skulle en betydande och dyr import av kol- och gasgenererad kraft från bland annat Ryssland tvingas fram. Subventionerna av vindkraftsprogrammet skulle elkonsumenterna tvingas betala. Redan i dag betalar merparten av näringslivet och alla privata konsumenter via elcertifikatsystemet cirka 7 öre per kW i subventioner för vindkraft och annan småskalig förnybar elenergi. I ett kärnkraftslöst Sverige skulle vi tvingas punga ut med mycket större subventioner än så.

Det går inte att rakt av jämföra effekten på el från vindkraft med el från kärnkraft. En utbyggnad av vindkraft förutsätter en utbyggnad av reglerkraft som kan leverera även när det inte blåser. En tumregel är att för varje kW installerad effekt krävs lika mycket reglerkraft i form av vattenkraft som kan startas med kort varsel eller gasturbiner som kan startas nästan momentant men som är mycket dyra i drift.

IT- revolutionen och en växande eldriven fordonspark förutsätter mer- inte mindre - elektricitet. Denna el bör produceras kolodioxidfri. Det är det kortsiktig populism att följa tyska politiker i spåren och stänga koldioxidfri kärnkraftsel och tvingas öka utbyggnaden av kol och gaskraft något som blir nödvändigt i Tyskland.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Erfarenheten från jordbävningen i Japan och den fjorton meter höga tsunamivåg som slog in över kärnkraftverket Fukushima är en unik möjlighet att lära sig hur säkerhetssystem reagerar under mycket svår stress. Lärdomar finns att dra även för att stärka säkerheten i svenska anläggningar. Jordbävningar och tsunamis är vi förskonade ifrån i Sverige. Däremot har flykten av kärnkraftskompetens sedan forskning i kärnteknik förbjöds efter folkomröstningen 1980 varit en påtaglig säkerhetsrisk. Nu håller Sverige på att komma ikapp och bedriver forskning på hög nivå, även för fjärde generationens kärnkraftverk. Med sådana reaktorer skulle bränslet kunna utnyttjas långt effektivare och efterlämna förhållandevis kortlivat avfall.

  Det största hotet mot jorden och världens befolkning är växthuseffekten som förvärras genom ständigt ökande utsläpp av växthusgaser. Det var också klimathotet som fick mig och mitt parti att omvärdera kärnkraften. Om den snabbavvecklas i länder som Tyskland och Sverige uppstår stora skador både på välfärd och på miljö. I praktiken blir det kol och gas som får bära upp det stora bortfallet av baskraftsel. Sverige har Europas kanske mest ambitiösa satsning på förnyelsebar elproduktion men den kan aldrig ersätta kärnenergin som baskraft.

  MATS ODELL

  ordförande i riksdagens näringsutskott (KD)

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X