Annons
X
Annons
X

”Rosling har fel om jordens befolkning”

Hans Rosling har uppnått en ovanlig grad av stjärnstatus vilket gjort det svårt att komma fram med kritik i någon form. Men vi vänder oss mot att Rosling har en tendens att bagatellisera befolkningsutvecklingen, skriver Karl-Erik Norrman, Carl Wahren, Lars Wedén och Anders Wijkman.

(uppdaterad)
Hans Rosling
Hans Rosling Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | JORDENS RESURSER

Allra mest fel har Rosling i att vår planet kan försörja 10 miljarder människor med rimlig välfärd.

Hans Rosling är aktuell på många fronter och olika medier – bland annat Svenska Dagbladet. Man har kommenterat både hans kommunikativa förmåga, hans sätt att samarbeta och hans budskap. Sammantaget har Rosling uppnått en ovanlig grad av stjärnstatus vilket gjort det svårt att komma fram med kritik i någon form. Man har ställt frågan vem som vågar sätta sig upp mot Hans Rosling. Det finns många – särskilt i kretsar med kunskap om global hållbarhet, biståndspolitik och befolkningsutveckling. Mycket utrymme har givits åt Roslings positiva budskap som liksom snuttefiltar befriar politiker och opinion från att tackla den svåra men i alla bemärkelser livsavgörande frågan om världens – i synnerhet Afrikas – befolkningsutveckling. Vi vill inte förringa Roslings insatser inom den internationella hälsovården. Vi vänder oss däremot mot hans tendens att bagatellisera befolkningsutvecklingen, inte minst i förhållande till tillgången på odlingsmark, vatten och energi.

I riksmedierna, på offentliga seminarier, i tv-soffor och diverse underhållningsprogram sprider Hans Rosling uppfattningen att fortsatt ökning av världsbefolkningen från dagens 7 miljarder till 10 vid seklets mitt inte är ett problem. Han gör det på ett så underhållande sätt och med sådan iver att inte bara gemene man utan också många beslutsfattare tror han har rätt. Därmed har Rosling bidragit till att intresset och insatserna för hållbar utveckling, befolkningsfrågor och familjeplanering i biståndsarbetet successivt marginaliserats under många år – både i Sverige och globalt.

Annons
X

Brister i Roslings budskap:

1. ”Världsbefolkningen planar ut ’automatiskt’ vid 10 miljarder kring 2050!” – Det är långt ifrån säkert. Den ”demografiska transition” (minskat barnafödande vid ökat välstånd) som han bygger sitt resonemang på inträffar inte i den takt som tidigare antagits. FN och dess befolkningsorgan skriver därför varje år upp prognoserna. Den årliga tillväxten är fortfarande över 80 miljoner världsmedborgare per år och ”vändpunkten” anges nu till 12,5 miljarder invånare. De framgångsexempel som framhålls beror inte bara på ökat välstånd och utbildning utan har skett i samspel med målmedvetna insatser för att sprida kunskap om och tillgänglighet till preventivmedel och dess användning. ”Transitionen” har alltså inte varit automatisk. Som statistikentusiast borde Rosling se det och inse riskerna med att dessa insatser nedprioriteras.

**2. ”Det inte går att göra något åt 10 miljarder!” **– Visst går det! I många länder är fertiliteten fortfarande mycket hög och användningen och tillgången till preventivmedel låg. Den positiva utvecklingen har avstannat till följd av minskade insatser. Det rör sig mest om afrikanska länder men det finns också andra. Sammanlagt lever över en miljard människor under dessa förhållanden – ett antal som kommer att minst fördubblas till 2050 med nuvarande trend. Varför inte ägna stjärnstatusen till att propagera för alla kvinnors rätt att själva bestämma över sitt barnafödande? Självklart skall detta ske tillsammans med utbildning och annat välfärdsarbete, men får inte – som nu – bagatelliseras.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  3. Det är människor i de fattigaste länderna med störst befolkningsökning som är extra utsatta för den resursbrist som vår värld står inför! – Världens fattigdom och svält är koncentrerad till de snabbt växande länderna. De drabbas också av de negativa klimateffekterna med resurs- och matbrist, politisk oro, krig och flyktingströmmar som följd. Borde inte Rosling som folkhälsoprofessor inse att en minskad befolkningstillväxt är den effektivaste hjälp ett fattigt land kan få för att ge välfärd till sitt folk? Varför sade han inget om detta på tv-galorna?

  **4. Allra mest fel har Rosling i att vår planet kan försörja 10 miljarder människor med rimlig välfärd. **– Glömmer han att världens åkerarealer krymper, att arealavkastningen bara ökar marginellt, att haven är nästintill utfiskade, att torrbältena breder ut sig, att havsytan kommer att stiga över högproducerande jordbruksområden, att Asiens vattenkälla – Himalayas glaciärer – minskar, att befolkningsökningen exploderar i icke hållbara storstäder, och så vidare? Listan på utmaningar är stor. Alla dessa hot har en större möjlighet att mötas om vi lyckas plana ut befolkningsökningen på ett tidigare stadium och en lägre nivå.

  Vad gör då världssamfundet och Sverige åt detta?

  • Globalt har insatserna för familjeplanering marginaliserats och är i löpande penningvärde mindre än för 15 år sedan. Resurserna har gått till hiv/aids-bekämpning. Det är inte fel, men borde inte ha skett på bekostnad av familjeplanering och spridning av tillgång till och kunskap om preventivmedel

  • Från svenskt håll har familjeplanering i biståndet under lång tid marginaliserats. Under det senaste decenniet har området Sexuell och reproduktiv hälsa utgjort 5–7 procent av det samlade svenska biståndet varav bara en liten och minskande del ägnas åt familjeplanering. Förhoppningsvis är en omprövning på gång.

  Varför säger Rosling inget om detta?

  Karl-Erik Norrman

  fd ambassadör bland annat med ansvar för biståndsfrågor

  Carl Wahren

  fd OECD, Sida, FN i hållbarhets- och befolkningsfrågor

  Lars Wedén

  aktiv i hållbarhets-, klimat och befolkningsfrågor

  Anders Wijkman

  ordförande Rom-klubben mm

  Deltagare i nätverket Population Matters Sweden

  Annons
  Annons
  X

  Hans Rosling

  Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X