Rörvik lämnar rekonstruktionen

Rörvik Timber går ur företagsrekonstruktion, en process bolaget varit i sedan den 29 april 2009. Detta efter beslut av berörda tingsrätter, som förväntas vinna laga kraft tre veckor efter respektive beslut.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Bolaget har tillsammans med rekonstruktören genomfört en rekonstruktionsplan som syftat till att förbättra koncernens resultat och finansiella ställning.

Rörvik bedömer att resultatet för det första kvartalet kommer att bli negativt eftersom bolaget haft låg produktoin på grund av att det varit i företagsrekonstruktion.

Annons
Annons
Annons