Recension

Hopp i stället för kunskap. Tre föreläsningar om pragmatismRorty provocerar med sin hoppfulla filosofi

Under strecket
Publicerad
Annons

Pragmatismens filosofi upplever onekligen något av en renässans sedan en tid tillbaka. Intresset för de tre portalfigurerna C S Peirce, William James och John Dewey är stort i en mängd olika akademiska discipliner, såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga. Inte minst Dewey åberopas allt oftare i dagens debatter om bildning, demokrati och kultur. Men i det som med rätt eller orätt ofta pekas ut som rörelsens naturliga hemland - USA - förde pragmatismen under flera decennier av 1900-talet en minst sagt undanskymd tillvaro. Den logiska empirismen och senare utvecklingar inom den analytiska filosofin erövrade en närmast hegemonisk ställning, och förpassade samtidigt pragmatismen till filosofihistoriens mindre stringenta bakgård. Men en ny generation har blåst liv i detta arv igen och visat på dess ofantliga rikedom - och aktualitet.

Den mest kända av dessa nypragmatister är utan tvekan amerikanen
Richard Rorty, hyllad av många som en av de få som lyckats bygga intressanta broar mellan den anglosaxiska, huvudsakligen analytiska, filosofin och den europeiska, eller så kallade kontinentala, filosofin.
Nu är han aktuell med en liten men mycket tät skrift på svenska med den både informativa och provocerande titeln Hopp i stället för kunskap. Texten är hämtad ur det större verket ”Philosophy and Social Hope” som kom ut 1999, och det svenska förlaget har tyvärr valt att bara ge ut den andra delen av det. Vi får ändå vara glada, för ”Hopp i stället för kunskap” utgör en engagerande, pedagogisk och läsarvänlig introduktion till den pragmatiska filosofin och flera av dess nyckelfrågor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons