X
Annons
X

Rörelseresultatet minskade för Nilörn

Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett resultat efter skatt på 9,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (13,2).

Av Direkt
Läs mer om Q1-rapporter 2018

Rörelseresultatet blev 13,4 miljoner kronor (17,5).

Omsättningen justerat för förvärv och valutaeffekter uppgick till 171 miljoner kronor (159) och den underliggande organiska tillväxten var 8 procent.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X