Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Thomas Gür: Rör inte vårt självstyre, Sabuni

Folkpartistiska jämställdhetsministern Nyamko Sabuni ska på sitt partis landsmöte i oktober föreslå en lagstiftning om könskvotering till kommunala bolags styrelser. SvD:s Maria Ludvigsson påpekade (2/8) korrekt att förslaget strider mot den liberala rättighetsprincipen om lika spelregler.

Men Sabunis förslag är också tveksamt från en annan viktig princip, nämligen den kommunala självstyrelsen.

Sabuni menar att de kommunala aktiebolagen är ’’medborgarnas bolag’’ och att regeringen och riksdagen därför har rätt, som i fallet med de statliga aktiebolagen, att föreskriva könskvotering i styrelserna. Hon menar att alla partier är överens om att ha jämnare könsfördelning i offentliga bolagsstyrelser.

Annons
X

Med detta resonemang begår Sabuni några misstag som man inte ska behöva se hos en politiker av hennes rang.

De kommunala bolagen är inte ’’medborgarnas bolag’’ i bemärkelsen att de faller under rikspolitikers ansvar. Svenska kommuner åtnjuter sedan 1862 års kommunalförordning självstyrelse, innebärande att varje kommuns valda representanter självständigt fattar beslut om den egna kommunen och är politiskt ansvariga enbart inför kommunens invånare. Den kommunala självstyrelsen är en del av det svenska politiska systemets skydd mot maktkoncentration och likriktning. Den är grundlagsskyddad och även skyddad av Europarådskonventionen om kommunalt självstyre, ratificerad av Sverige 1989.

Sammansättningen i styrelserna för kommunala bolag är därmed inte en fråga för riksdag och regering, utan en sak för kommunens invånare och deras representanter.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Och till skillnad från riksdagsval har inte bara svenska medborgare, utan även utländska medborgare med uppehållsrätt i Sverige, rösträtt i de kommunala valen. De kommunala bolagen är alltså en angelägenhet för väljarkåren i respektive kommun och inte ’’medborgarnas bolag’’ i betydelse att alla svenska medborgare i hela landet skulle vara ägare till dem.

  Sabuni säger sig inte vilja ha kvoteringar till privata aktiebolag med hänvisning till att inte vilja kränka äganderätten. Men hennes förslag skulle kränka den kommunala äganderätten.

  När Sabuni som motiv för sitt förslag anför att partierna är överens om kvoteringar till offentliga bolags styrelser, bortser hon från att det, utöver de åtta partierna i riksdagen, funnits över 200 ytterligare partier representerade i kommunala församlingar de senaste åren. Vad är sannolikheten för att samtliga dessa partier skulle vara överens med henne om behovet av könskvoterade styrelser till kommunala bolag och att Sabuni vidare skulle ha fullödig kunskap om detta?

  Slutligen ska påpekas att kommunala bolag är ett ofog. De konkurrerar ofta med privat affärsverksamhet och bryter mot principerna om näringsfrihet. Genom att bolagisera sitt beslutsfattande har många kommunpolitiker funnit en metod att lotsa tveksamma affärsupplägg förbi kontrollsystem som offentlighetsprincipen och kommuninvånarnas rätt till domstolsprövning.

  Om Sabuni vill främja en liberal utveckling kan hon istället arbeta för ett avskaffande av de kommunala bolagen.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X