Annons

”Rör det sig om arrogans eller ren provokation?”

Låt oss inte upprepa misstaget med Förbifart Stockholm genom att plöja ner många miljarder i ett trafiksystem som skapar ännu mer trängsel. Satsa på modern, effektiv, spårbunden kollektivtrafik och ordentliga cykelleder i stället för Östlig förbindelse, skriver företrädare för nätverket Trafikval Öst i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Maja Suslin/TT
Foto: Maja Suslin/TT
Foto: Maja Suslin/TT

Nästa regering bör snarast ge Trafikverket i uppdrag att återuppta projekteringen av Österleden, skriver Ulf Perbo på Transportföretagen. Utspelet sker mitt under den pågående klimatkonferensen i Polen och det är därför svårt att avgöra om det är ren arrogans, okunskap eller om det helt enkelt rör sig om en ren provokation från en organisation som tror sig värna sina medlemmar.

Annons
Annons
Annons