Rop på samverkan kan leda till korruption

Frågan är hur långtgående en forskares samverkan med till exempel näringlivet kan bli utan att den påverkar, konkurrerar eller rent av hamnar i konflikt med det uppdrag de har som forskare. Beroendeförhållanden bör nog lyftas fram och diskuteras, skriver de båda docenterna Josef Pallas och Magnus Fredriksson.

Under strecket
Publicerad
Delägarskap i bolag, deltidsanställningar, konsultuppdrag och styrelseposter är exempel på situationer som riskerar att skapa beroendeförhållanden, skriver artikelförfattarna.

Delägarskap i bolag, deltidsanställningar, konsultuppdrag och styrelseposter är exempel på situationer som riskerar att skapa beroendeförhållanden, skriver artikelförfattarna.

Foto: GUNNAR LUNDMARK
Annons

Ökad samverkan mellan forskning och det omgivande samhälle är en återkommande devis i debatten om svenska universitet. Att hitta nya och förstärka befintliga former för utbyten mellan universitet och (framförallt) näringslivet präglar den politiska styrningen och har kommit att bli centralt för hur universitet och högskolor organiserar och bedriver sina verksamheter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons