Annons

Romantiserad bild av naturlig mat

Den mat som är bäst för människan är också bäst för miljön. Det skriver Michael Pollan i en bok som gör upp med industrins tillsatser och processade livsmedel. Framställningen tenderar dock att fastna i en romantisering av andra kulturer och gamla tider.

Under strecket
Publicerad

Vad som är den rätta kosten för människan är en fråga som debatterats och engagerat människor under lång tid. Vad ska vi egentligen äta för att uppnå optimal hälsa och vad är den naturliga kosthållningen för människan? Många är de som sökt svaret på dessa frågor och somliga anser sig ha funnit det. Företrädare för statliga verk, livsmedelsbranschen och sociala rörelser uttalar sig i frågan liksom näringsfysiologer, dietister, läkare, arkeologer och helt självutnämnda experter. Men väldigt få av dem är sinsemellan överens.

Genom det stora antal tv-program, tidningsartiklar och böcker som tar upp frågor om mat och ätande nås vi av experternas råd och åsikter. Vad vi absolut inte bör äta är också föremål för meningsutbyte och även här varierar synpunkter och uppfattningar kraftigt. Något det dock förefaller råda enighet kring är den moderna västerländska kostens samband med den närmast explosionsartade utvecklingen av hälsoproblem och välfärdssjukdomar som ägt rum de senaste 50 åren. Vad som krävs för att trenden ska vändas råder dock delade meningar om.

Annons
Annons
Annons