Annons

Anna Davour:Romanerna som gör klimathotet verkligt

Diskussionen om klimatförändringarna uppehåller sig oftast på ett vetenskapligt eller ideologiskt plan, men det är framför allt skönlitteraturen som lyckas levandegöra problematiken. ”Klimatfiktion” är en växande och alltmer realistisk släkting till science fiction.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Snabba klimatförändringar får en tsunami att välla in över Manhattan i ”The day after tomorrow” (2004).

Foto: AOP

Kim Stanley Robinson.

Foto: AOP

Snabba klimatförändringar får en tsunami att välla in över Manhattan i ”The day after tomorrow” (2004).

Foto: AOP
Snabba klimatförändringar får en tsunami att välla in över Manhattan i ”The day after tomorrow” (2004).
Snabba klimatförändringar får en tsunami att välla in över Manhattan i ”The day after tomorrow” (2004). Foto: AOP

Vi har hört det många gånger: vi be­finner oss i en katastrof som redan har börjat, med extremare väder, smältande glaciärer, förskjutna klimatzoner. Vardagen fortsätter ändå. Här märks ännu ingen större skillnad och det är så lätt att skjuta alltihop ifrån sig. Vad betyder klimatförändringarna egentligen? Det är här den växande trenden klimatfiktion passar in, skönlitteratur som bidrar till att tolka och gestalta farhågor och funderingar kring global uppvärmning. Uttrycket ”climate fiction” började få spridning i den anglosaxiska kultursfären för bara ett par år sedan, som en paraplybeteckning för litteratur där klimatförändringar ges en central plats.

Annons
Annons
Annons