Harald Hamrin:Rom kollapsade inte på en dag

Barbarer, kommunism eller celibat? Genom århundradena har otaliga teorier om romarrikets fall förts fram. Den klassiska föreställningen om imperiets snabba förfall ner i ”mörk medeltid” har fått ­konkurrens av tankar om en mer utdragen dödskamp.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I min bokhylla står en tidig upplaga från 1780-talet, i tolv vackert inbundna helfranska band, av Edward Gibbons klassiska arbete om det romerska imperiets nedgång och fall. Jag vill inte påstå att jag läst annat än brottstycken därur. I själva verket är det väl rätt få utanför en mycket snäv krets av specialister som i dag är bekanta med annat än huvuddragen i ”The Decline and Fall of the Roman Empire”.

Ändå lever Gibbons arbete in i detta 21:a århundrade. Hans huvudtes – att det romerska riket föll samman under det yttre trycket av ”barbariska stammars” invasion och att kristendomen dessutom var en avgörande faktor bakom den inre upplösningen – är alltjämt föremål för forskarnas akademiska fejder.

Annons
Annons
Annons