”Rollen är att ställa frågor, inte ge svar”

Under en lunch, mellan möten eller vid kaffeautomaten pratar kollegor sällan till punkt. Inte minst chefer har svårt att hitta tid för socialt prat med kvalité. - Och de lite svårare frågorna ställer inte kollegor till varandra. Det krävs oftast andra relationer och tid för mer analytiska samtal om våra professionella roller, säger Lennart Almstedt, nycertifierad mentor.

Under strecket
Publicerad
Annons

Syftet med ett mentorskap är att adepten får möjlighet att reflektera. För att det ska vara möjligt måste mentorn ställa många frågor - och att mentorn tar sig förbi adeptens ”bekvämlighetszon”, det skede i samtalet när alla frågor inte bara är trevliga att fundera över, enligt Lennart Almstedt.

– Det kan handla om vad som helst, styrkor och svagheter, hur någon använder sin tid, hur man hanterar konflikter, säger han.

Annons
Annons
Annons