Annons

Rökare offras på frihandelns altare

På mindre än ett decennium har svensk tobakspolitik förflyttats från att vara en förebild i världen till att bli sämst i klassen. I arbetet med EU:s nya tobaksdirektiv har Sverige helt struntat i att lyfta folkhälsoaspekterna och drivit en enda fråga: att snus ska få säljas fritt utanför Sveriges gränser. Det skriver Stefan Bergh, Cancerfonden, och Staffan Josephson, Hjärt-Lungfonden.

Publicerad
Det behövs aktiv lagstiftning som begränsar tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra sig direkt mot ungdomar, skriver artikelförfattarna.
Det behövs aktiv lagstiftning som begränsar tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra sig direkt mot ungdomar, skriver artikelförfattarna. Foto: JESSICA GOW/SCANPIX

Regeringens ansvariga för folkhälsan, socialminister Göran Hägglund och barn- och äldreminister Maria Larsson, har aktivt kritiserat tobaksdirektivets förslag om neutrala cigarettpaket och exponeringsförbud av tobaksprodukter i detaljhandeln – åtgärder som man vet har stora effekter på att minska rökningen.

Det behövs aktiv lagstiftning som begränsar tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra sig direkt mot ungdomar, skriver artikelförfattarna.

Foto: JESSICA GOW/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons