Annons

Rök och damm på jobbet ger lungsjukdomar

Rökning är den största och dominerande orsaken till den fruktade och ofta dödliga lungsjukdomen KOL. Men inte den enda. Luftföroreningar i arbetsmiljön som rök, gas och damm utgör en hittills förbisedd risk, visar en ny undersökning.

Under strecket
Publicerad

Budskapet kommer från den första och största undersökningen hittills om riskfaktorer för KOL, som orsakar svåra och tilltagande andningssvårigheter. Så mycket som mellan 20 och 31 procent av samtliga KOL-fall kan ha samband med arbetsmiljön, alltså var tredje till femte fall.
Det är en forskargrupp vid Kalifornienuniversitet i San Francisco som ingående intervjuat 2 000 amerikaner mellan 55 och 75 års ålder, det vill säga den period i livet när KOL börjar visa sig. Deltagarna valdes ut från 40 000 individer och fick mycket ingående redogöra för sina eventuella andningsproblem och vilka arbetsplatser de haft under livet.

Den för forskarna själva förvånande slutsatsen blev att förekomsten av KOL var två gånger vanligare hos dem som utsatts för luftföroreningar i arbetet, oberoende av om de rökte eller inte. Risken var alltså fördubblad.
Över hälften av dem som hade KOL rapporterade att de utsatts för luftföroreningar på arbetsplatsen mot bara en av tre bland dem som inte hade lungbesvär.
Bland de
riskyrkesgrupper ingår brandmän, gruvarbetare, lantbrukare, bagare och metallarbetare. De har gemensamt att de andas in mikroskopiska ämnen från damm, rök och/eller gaser som kan skada luftrör och lungor.

Annons
Annons
Annons