Annons
X
Annons
X

Rödgröna vill satsa på fritids

De rödgröna vill införa nationella riktlinjer för barngruppernas storlek på fritids om de ­vinner valet. Läget är så ”alarmerande” att det krävs stora satsningar på verksamheten, enligt Vänsterpartiet.

(uppdaterad)
Foto: TOMAS ONEBORG, FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

”Stora grupper och små resurser”. ”Torftig och ensidig verksamhet”. ”Litet utrymme för samtal och lek mellan vuxna och barn”.

Så har Skolverket i de senaste årens granskningar beskrivit läget på landets fritidshem. Statistiken talar sitt tydliga språk, konstaterar myndigheten. 1990 var gruppstorleken i genomsnitt 17,8 barn, nu har den vuxit till 36,7 barn. Varje anställd ansvarar i genomsnitt för 20,9 barn.

–Då handlar det ju om förvaring. Fritidspedagoger säger själva att de inte kan garantera barnens säkerhet, och det tycker jag är alarmerande, säger Rossana Dinamarca, Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson.

Annons
X

Under sin tid som ledamot i riksdagens utbildningsutskott har hon besökt en rad fritidshem. Ibland har grupperna bestått av 75 barn.

–Då är det omöjligt att bedriva en vettig verksamhet. Det mest skrämmande var när en pedagog satt vid en kateder, placerad vid ingången, så att hon på en lista kunde pricka av vilka barn som gick in och ut. Men ingen skugga ska falla på fritidspedagogerna, de försöker göra sitt allra bästa.

Istället är Rossana Dinamarca, inte oväntat, kritisk till alliansregeringen.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Jag har inte hört Jan Björklund prata om fritids överhuvudtaget, den här frågan har varit väldigt lågt prioriterad, säger hon.

  I de pågående förhandlingarna om en gemensam rödgrön utbildningspolitik har kvaliteten i skolbarnsomsorgen varit en av Vänsterpartiets mest prioriterade frågor. Nu står det klart att oppositionen går till val med en satsning på fritidshemmen, berättar Rossana Dinamarca.

  –Vi är inte färdiga med hela överenskommelsen, men är överens om att införa en rekommendation om barngruppernas storlek på fritids. Det är ett oerhört viktigt steg framåt.

  Förskolan har redan nationella riktlinjer för barngruppernas storlek, något som tidigare förskoleministern Lena Hallengren (S) drev igenom. I Skolverkets allmänna råd slås fast att ”riktmärket för en gruppstorlek om cirka 15 barn är att föredra, för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt”.

  Något motsvarande finns inte för fritidshemmen, och de rödgröna förhandlarna diskuterar fortfarande hur en statligt fastställd riktlinje skulle kunna utformas. Men Vänsterpartiets åsikt är tydlig:

  –Vi vill ha max 20 barn per grupp på fritids, med två pedagoger. Det är en omfattande satsning, som skulle kosta 7,5 miljarder kronor, men vi får ta det steg för steg. Jag har goda förhoppningar om att lyckas, säger Rossana Dinamarca.

  Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, är positiv till en satsning på fritids.

  –All förstärkning välkomnas, och det säger jag med stora bokstäver. Läget på fritidshemmen har nonchalerats under många år och under flera regeringar. Det krävs mått, för det har gått för långt, och vi är beredda att diskutera hur de ska utformas, säger hon.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: TOMAS ONEBORG, FREDRIK SANDBERG/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X