Annons

Rödgröna utan enad skolpolitik

SKOLLAGEN I dag kommer riksdagen att diskutera och förhoppningsvis fatta beslut om en ny skollag. Mot Alliansens förslag finns ingenting, inget gemensamt förslag, ingen vision eller färdriktning för den svenska skolan. Vänsterpartiernas skolpolitik är höljd i dunkel. Det skriver moderaternas skolpolitiske talesman Margareta Pålsson.

Publicerad

äljarna anser att jobben, ekonomin och skolan är bland de viktigaste frågorna inför höstens val. Ändå är det bara Alliansen som har en politik för ökad kunskap i skolan. Vänsterpartierna har ännu inte presenterat en politik för skolan. Elever, föräldrar och lärare förtjänar att få veta hur skolan kommer att se ut om vänsterpartierna vinner valet. Trots att Mona Sahlin lovade väljarna svar om en gemensam rödgrön politik senast den 3 maj så är många frågor fortfarande obesvarade.

Vänsterpartierna är svaret skyldiga om hur det blir med betygen, kommer eleverna få tidig uppföljning så att kunskapsluckor upptäcks och rätt stöd kan sättas in. Alliansen vill införa betyg från årskurs 6 eftersom tidigare kunskapsuppföljning hjälper de svaga eleverna. Miljöpartiet och vänsterpartiet vill helt avskaffa betyg, trots att ny forskning visar att det främst skulle drabba de svagaste eleverna.

Annons
Annons
Annons