Annons
X
Annons
X

Rödgröna utan enad skolpolitik

SKOLLAGEN I dag kommer riksdagen att diskutera och förhoppningsvis fatta beslut om en ny skollag. Mot Alliansens förslag finns ingenting, inget gemensamt förslag, ingen vision eller färdriktning för den svenska skolan. Vänsterpartiernas skolpolitik är höljd i dunkel. Det skriver moderaternas skolpolitiske talesman Margareta Pålsson.

äljarna anser att jobben, ekonomin och skolan är bland de viktigaste frågorna inför höstens val. Ändå är det bara Alliansen som har en politik för ökad kunskap i skolan. Vänsterpartierna har ännu inte presenterat en politik för skolan. Elever, föräldrar och lärare förtjänar att få veta hur skolan kommer att se ut om vänsterpartierna vinner valet. Trots att Mona Sahlin lovade väljarna svar om en gemensam rödgrön politik senast den 3 maj så är många frågor fortfarande obesvarade.

Vänsterpartierna är svaret skyldiga om hur det blir med betygen, kommer eleverna få tidig uppföljning så att kunskapsluckor upptäcks och rätt stöd kan sättas in. Alliansen vill införa betyg från årskurs 6 eftersom tidigare kunskapsuppföljning hjälper de svaga eleverna. Miljöpartiet och vänsterpartiet vill helt avskaffa betyg, trots att ny forskning visar att det främst skulle drabba de svagaste eleverna.

Alliansen har sedan friskolereformens införande försvarat valfriheten och mångfalden inom skolan tillsammans med miljöpartiet. Vi fem partier tror att skolan blir bättre om elever och föräldrar genom aktiva val själva har makten att bestämma skola. Vänsterpartiet är däremot helt emot elevernas och föräldrarnas rätt att välja skola. Hur vänsterpartiernas gemensamma politik för valfrihet och mångfald kommer att se ut är högst oklart.

Annons
X

Om läraren anser att det behövs läxor för att eleverna ska nå kunskapsmålen bör den självklart ha möjlighet att ge läxor. Alliansen delar den uppfattningen med Socialdemokraterna. Vänsterpartiet vill däremot helt förbjuda läxor, någon gemensam politik om läxor har vänsterpartierna inte presenterat.

Lärarfacken presenterade 2005 en undersökning som visade på lärarnas svåra situation. 4 av 10 lärare ägnar varje dag betydande lektionstid åt att skapa trygghet och studiero, tid som borde gå till undervisning. 6 av 10 lärare vet inte vilka befogenheter lagstiftningen ger dem för att ingripa vid bråk eller för att beslagta störande föremål. Redan 2007 införde regeringen tydligare befogenheter för att lärarna skulle kunna bringa ordning i klassrummet genom att exempelvis beslagta störande föremål. Miljöpartiet säger nu nej till all ordning och reda medan socialdemokraterna är mer på regeringens sida i denna fråga. Miljöpartiet är inte bara emot de nya ordningsreglerna utan även emot gällande skollag som i 25 år tillåtet kvarsittning, något Miljöpartiet nu vill avskaffa. Någon uppgörelse kring om det ska vara ordning i klassrummen eller inte om vänsterpartierna vinner valet har ännu inte presenterats.

Detta var bara ett axplock av vad vänsterpartierna inte gett besked om. Även i frågor om nationella prov, lärarutbildningen, undantag från timplan och läroplan saknas det konkreta besked. Detta duger inte, Mona Sahlin.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Du måste ta ansvar och ge besked så att väljarna kan få svar. Kommer valfrihet, mångfald och läxor att förbjudas? Blir det besked om betyg eller inte? Så länge vi inte vet vad vänsterpartierna tillsammans tänker föra för politik måste vi räkna med värsta möjliga scenario. Avskaffade betyg, läxförbud samt förbud mot friskolor och valfrihet. Summan av vänsterpartiernas skolpolitik barkar raka vägen åt skogen.

  Det finns bara en sammanhållen skolpolitik, för kunskap och ökad rättvisa i den svenska skolan och den står Alliansen för.

  MARGARETA PÅLSSON (M)

  Riksdagsledamot

  Skolpolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X